Arkitektkonkurrence: "Tiny Church" i Nordhavn

Opdatering 26. januar 2023:

Der er til arkitektkonkurrencen for Tiny Church til Nordhavn indleveret 105 forslag, som nu vil blive behandlet af bedømmelseskomiteen. 

Resultatet af komiteens arbejde vil blive præsenteret og kåring af vinder(e) vil finde sted tirsdag 7. marts 2023 kl 14-16 – i Hans Egedes Kirke, Vardegade 14, København (endelig besked gives senere). Ved denne lejlighed vil det også være muligt at se alle de indkomne forslag.

Da der har været mange spørgsmål til arkitektkonkurrencen og til udformning af, indhold i og afleve-ring af forslagene, vil vi her gøre opmærksom på, at ingen forslag diskvalificeres på baggrund af min-dre afvigelser fra konkurrenceprogrammet eller de efterfølgende svar på spørgsmålene, ligesom ingen på forhånd diskvalificeres pga. usikkerhed mht. den givne dokumentation for, at de arkitek-ter/arkitektfirmaer, der indsender forslag, efterfølgende skal kunne løse opgaven som bygherrerådgiver, formulere detailprojekt og stå for myndighedskontakt, økonomistyring, tilsyn mm.

Bedømmelseskomiteen vil i sin vurdering af de indkomne forslag holde fast i de overordnede og i øv-rigt velbeskrevne hensigter i konkurrenceprogrammet som grundlag for bedømmelsen, idet det er blevet påpeget, at der i konkurrenceprogrammet og i de efterfølgende spørgsmål/svar har været upræcise formuleringer.  

Da arkitekt Jens Bertelsen desværre er blevet forhindret i at medvirke som fagdommer i bedømmelses-komiteen ved arkitektkonkurrencen for en Tiny Church i Nordhavn, er arkitekt Nicolai Richter-Friis i stedet indtrådt som fagdommer i bedømmelseskomiteen.

_________________________________________

Opdatering 25. januar 2023:

Der er indkommet i alt 105 forslag til arkitektkonkurrencen, der nu skal bedømmes af bedømmelseskomiteen. Vinderforslaget præsenteres 7. marts kl. 14 2023

_________________________________________

17. november 2022
Hans Egedes Sogn, Holmens-Østerbro Provsti og Kirkefondet inviterer hermed til en åben arkitektkonkurrence om at tegne en ”Tiny Church” til Nordhavn i København.

I to år er der blevet arbejdet intenst på at realisere visionen om en ny kirke i Nordhavn. Samarbejdet mellem Hans Egedes Kirke og Kirkefondet er nu så langt, at vi kan offentliggøre en arkitektkonkurrence om at bygge en ”TINY CHURCH” - en lille kirke i Nordhavn.

Projektet er planlagt i samarbejde med By & Havn, og kirken kommer til at ligge ude i den gamle fiskerihavn på hjørnet af Østersøvej og Vesterhavsvej - et centralt sted for alle, der bruger området i dag og de, der kommer dertil i fremtiden.

Projektet er finansieret af Holmens og Østerbro provsti med 3 millioner kr. og med 500.000 kr. fra Hans Egedes Sogn.

Se konkurrencebetingelser og bilag her.
Hvis du vil vil mere om konkurrencen, så se evt. spørgsmål og svar her.

BEMÆRK Ny fagdommer i bedømmelseskomiteen:
Da arkitekt Jens Bertelsen desværre er blevet forhindret i at medvirke som fagdommer i bedømmelseskomiteen ved arkitektkonkurrencen for en Tiny Church i Nordhavn, indtræder arkitekt Nicolai Richter-Friis i stedet som fagdommer i bedømmelseskomiteen.