Medlemstyper og hverdagsdemokrati - høring og artikel

Onsdag den 28. februar var Folketingets Kirkeudvalg, Præsteforeningen og Landsforeningen af Menighedsråd vært for en høring om hverdagsdemokratiet i folkekirken. Her var Kirkefondets udviklingskonsulent Berit Weigand Berg sammen med Jais Poulsen fra Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter inviteret til at holde oplæg om medlemstyper og forskellige forståelser af kirken.
Oplægget var udarbejdet på baggrund af iagttagelser fra en stor befolkningsundersøgelse fra FUV og en undersøgelse omkring dannelse af storpastorater, som Kirkefondet var en del af. Berit og Jais har skrevet en artikel om det i næste nummer af "Kirken i dag", som udkommer i midten af marts.
Du kan allerede læse deres artikel her.