Til sogne

Sognet i tal

Babysalmesang, minikonfirmander eller besøgstjeneste? Kirkefondets befolkningsanalyser giver jer et klart billede af indbyggerne i sognet og gennemgår udviklingen i befolkningssammensætningen gennem næsten to årtier.

Læs mere

Visioner og mål

Kirkefondet hjælper med at tilrettelægge og gennemføre en dag, hvor I drøfter jeres kirkes fremtid. En erfaren medarbejder fra Kirkefondet sparrer med jer og hjælper diskussionen i gang, så I selv formulerer jeres visioner og mål. Gennem oplæg og drøftelser i grupper og i fællesskab, når I frem til konkrete målsætninger og udkast til handlingsplaner, som I sammen kan arbejde videre med.

Læs mere

Aktivitetsanalyse

Har jeres kirke lavet kirketællinger? Talmaterialet kræver ofte bearbejdning for at give konkret viden. I aktivitetsanalysen omsættes aktivitets- og deltagertællingerne til viden i et let tilgængeligt sprog og overskuelige tabeller, som I kan bruge, fx når der skal planlægges, udvikles eller evalueres aktiviteter.

Læs mere

Til provstier

Provstiet i tal

Med en provstiprofil ved hånden bliver det nemmere at overskue muligheder og udfordringer i provstiets sogne. Her findes en guldgrube af faktuel viden om befolkningen i provstiet som helhed og på sogneplan, så provstiudvalget er godt klædt på at træffe beslutninger.

Læs mere

Lokal Kirkeudvikling

Lokal Kirkeudvikling har provstinetværk, hvor man har fokus på et helt provsti. Vi finder i fællesskab med provstiet og dets sogne udvalgte fokusområder, der passer til jeres situation og ønsker. Herved får sognene i provstiet en unik mulighed for at arbejde med centrale temaer i det at være kirke. Samtidig er det en anledning til at styrke samarbejdet i provstiet.

Læs mere

Foredrag

Kirkefondet kan tilbyde en række spændende foredrag om bl.a. fremtidens kirke, ledelse og involvering af frivillige i kirken og ny brug af kirker. Foredraget og en efterfølgende debat kan være optakt ved en aften eller dag for sognene i provstiet.  

Læs mere