Lokal Kirkeudvikling findes i en udgave med fokus på et helt provsti. Som optakt finder vi i fællesskab med provstiet og dets sogne udvalgte fokusområder, der passer til jeres situation og ønsker. Herved får sognene i provstiet en unik mulighed for at arbejde med centrale temaer i det at være kirke. Samtidig er det en anledning til at styrke samarbejdet i provstiet.

Lokal Kirkeudvikling kan ses som en start på en kontinuerlig samtale omkring, hvad det vil sige at være kirke i netop ens eget sogn såvel som i provstiet.

Et provstibaseret netværk bygger på den samme kerne som resten af Lokal Kirkeudvikling: lokale arbejdsgrupper, der tilknyttes en mentor og en række netværksdage/temadage, der sætter fokus på skiftende temaer. Arbejdsgrupperne kan være sognebaseret – en gruppe pr. sogn – eller de kan sammensættes tematisk, således at hver gruppe har et særligt fokus, og sammensættes af mennesker fra hele provstiet og på tværs af sognene.

Netværksdage - tilpasset provstiet
Arbejdsgrupperne mødes til en halvårlig netværksdag omkring et særligt tema, eksempelvis gudstjeneste, diakoni, frivillighed eller årets gang i kirke og sogn. Dagene består af inspirerende oplæg, tid til erfaringsudveksling mellem sognene og intern drøftelse i arbejdsgruppen samt konkrete redskaber til at arbejde med det pågældende tema. Gennemgående fokusområder er fordybelse i, hvad det er at være kirke, og samspillet med mennesker i lokalsamfundet.

Mentorbesøg
Arbejdsgrupperne får mellem hver netværksdag et mentorbesøg fra Kirkefondet, hvor samtalen tager udgangspunkt i de ønsker, muligheder og udfordringer, der er aktuelle i det pågældende sogn eller den tematiske arbejdsgruppe. Det er vores erfaring, at disse mentorbesøg er helt centrale i processen, ikke mindst fordi sogne indenfor samme provsti ofte står i meget forskellige situationer.
Det første mentorbesøg kan evt. ligge i begyndelsen af et menighedsrådsmøde, så samspillet mellem menighedsråd og arbejdsgruppe styrkes.

Pris
Prisen for deltagelse: fra 120.000 kr. + moms pr. år pr. provsti ved 1- 10 deltagende sogne.
Prisen for deltagelse: fra 160.000 kr. + moms pr. år pr. provsti ved 11 – 20 deltagende sogne.
Kontakt gerne Kirkefondet for et konkret tilbud til jeres provsti.

Yderligere information
Vil I høre nærmere, så kontakt udviklingskonsulent Berit Weigand Berg, bwb@kirkefondet.dk, tlf. 33 73 00 33. Vi sender gerne foldere ud og mødes gerne med jer for at orientere om mulighederne for deltagelse.

Vil du vide mere om
Lokal Kirkeudvikling,
så kontakt os på

tlf.: 33 73 00 33
kirkefondet@kirkefondet.dk