Kirkefondet indsamler og producerer ny viden om folkekirkelige forhold. Viden giver bedst mening, når den bliver omsat til værdiskabende praksis.

Formålet med denne side er derfor at præsentere kortere opsummerende artikler, som giver hurtig indsigt i de resultater, som undersøgelserne har fundet frem til samt mulighed for at gå i dybden i den fulde rapport.

Siden vil løbende blive suppleret med artikler og rapporter. Artiklerne og baggrundsmaterialet er samlet tematisk, og vi håber, at de kan bidrage med inspiration til alle i den folkekirkelige verden. God læselyst!

Her kan du få mere viden om de områder, vi og andre har indsamlet viden og forsket i:

Børn og unge

Diakoni

Dåb

Folkekirkens medlemmer

Sognet og de folkekirkelige organisationer

Tal/statistik

Udvikling af nye kirkelige praksisser (Ph.d.-afhandling) 
 

Vil du vide mere eller sende en bestilling,
så kontakt os på

Tlf.: 33 73 00 33
kirkefondet@kirkefondet.dk