Rapporten "Dåb i dag. Traditionen til forhandling"
Den endelige rapport for projektet "Dåb i dag" (2020) udarbejdet af cand. theol. og ph.d. Karen Marie Leth-Nissen, og med bidrag fra cand. theol. Berit Weigand Berg, som er udviklingskonsulent i Kirkefondet. 
Læs mere om projektet og rapporten her.

"Kirken i dag" om dåb i dag 
Kirkefondets magasin "Kirken i dag" nr. 1/2019 udfoldede projektet "Dåb i dag" med endnu mere inspiration til sognene. 

Idekatalog: "Idet I døber dem..."
I forbindelse med Kirkefondets projekt "Dåb i dag" i 2017-18 udkom dette idekatalog, hvor man kan hente konkrete idéer, finde inspiration til overvejelse og debat i sognet om dåben eller kombinere begge dele.

Dåb eller ej?
Rapport om småbørnforældres til- og fravalg af dåb (2015)
og en kort introduktion til den af Karen Marie Leth-Nissen og Astrid Krabbe Trolle

Daabsideer.dk
Inspiration fra Folkekirkens Dåbsinitiativ til initiativer blandt forældre, børn, gravide og faddere.
https://www.daabsideer.dk/

Vil du vide mere eller sende en bestilling,
så kontakt os på

Tlf.: 33 73 00 33
kirkefondet@kirkefondet.dk