Rapporten "Dåb i dag. traditionen til forhandling" er en del projektet ”Dåb i dag”, som Kirkefondet har været involveret i sammen med Center for Kirkeforskning på Det Teologiske Fakultet på Københavns Universitet og med støtte fra Den Folkekirkelige Udviklingsfond.

Undersøgelsens resultater er baseret på interviews 27 forældre fra hele Danmark, uden for København. 

Rapporten er udarbejdet af cand. theol. og ph.d. Karen Marie Leth-Nissen, og med bidrag fra cand. theol. Berit Weigand Berg, som er udviklingskonsulent i Kirkefondet. 

Download hele rapporten her.  

Se også idekataloget, der er udsprunget af samme projekt 
Idekataloget kan også bestilles gratis på tryk her.

Vil du vide mere eller sende en bestilling,
så kontakt os på

Tlf.: 33 73 00 33
kirkefondet@kirkefondet.dk