Hvordan kan man understøtte udvikling af nye kontekstuelle praksisser i den lokale kirke?
Det har udviklingskonsulent Dorte Kappelgaard undersøgt i sin erhvervs-ph.d.-afhandling for Kirkefondet.

Centrale temaer er:

- Refleksion, resonans og praksis som afsæt for udvikling
- At skabe rum for frivilligt engagement i kirken
- At inddrage den lokale kontekst
- Eksistentielle samtaler som del af kirkens praksis
- At være kirke i mellemrummene
- Konsulenten som medvandrer
- At undgå instrumentalisering i kirken

Et resumé af afhandlingen kan læses her 
Hele afhandlingen kan læses her

Kirkefondet har også udgivet bogen "Kirke i bevægelse - redskaber til udvikling i fællesskab", som er en brugsbog af Dorte Kappelgaard skrevet på baggrund af ph.d.-afhandlingen.
Læs mere om bogen og se små videoer her.

Vil du vide mere eller sende en bestilling,
så kontakt os på

Tlf.: 33 73 00 33
kirkefondet@kirkefondet.dk