Den gode proces ved pastoratsdannelser

Når der dannes et nyt pastorat, er det vigtigt at give plads og tid til sognets sorgproces, ejerskab og engagement. Pastoratsdannelser tager tid, og der skal være transparens, ligesom det er vigtigt, at alle parter oplever at blive inddraget. Et særligt fokus er også de ansattes organisering i en ny struktur. Det er nogle af de anbefalinger, der kan læses i rapporten ”Et bæredygtigt sogn i storpastoratet?”, som er skrevet på baggrund af Kirkefondets undersøgelse af storpastorater i Aalborg og Aarhus stifter.

Vil du vide mere eller sende en bestilling,
så kontakt os på

Tlf.: 33 73 00 33
kirkefondet@kirkefondet.dk 

Download undersøgelsen her HENT UNDERSØGELSEN SOM PDF HER

Mere viden om storpastorater Mere viden om storpastorater

Foredrag og workshops HENT UNDERSØGELSEN SOM PDF HER