Den gode pastoratsdannelse kræver bl.a. tid, en fælles vision og hjælp udefra. 
 
Nu foreligger resultatet af to forskellige undersøgelser af processerne ved storpastoratsdannelser. Der er mange anbefalinger i de to rapporter. De peger bl.a. på, at pastoratsdannelse tager tid; at det er vigtigt at skabe en fælles vision; at der skal være transparens, og at det lønner sig at inddrage de involverede menighedsråd og ansatte tidligt i processen. Desuden er det ofte en fordel at bruge hjælp udefra til at lede processen. Al denne nyttige viden om pastoratsdannelser er Kirkefondet allerede i gang med at omsætte til praksis i et par storpastorater i Roskilde stift. Og vi står klar til at hjælpe andre steder.
 
Du kan se de to undersøgelse her:
Et bæredygtigt sogn i storpastoratet? – en rapport på baggrund af kvalitative interviews”. Udarbejdet for Aalborg Stift af Kirkefondet ved Berit W. Berg og Dorte Kappelgaard.

Når grænser flyttes. Undersøgelse af storpastorater i Aarhus Stift” af Karen Marie Leth-Nissen, Anders Damtoft Kaufmann og Maj Dalsgaard, Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter  

Læs også: ”Præster på tværs. Storpastoratet som ramme om præstens arbejde på landet” af Marie Hedegaard Thomsen og Kirsten Donskov Felter, Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.

Centrale pointer i rapporten om storpastorater 

 • Alle storpastoratsammenlægninger er unikke.
 • Det tager tid!
 • Fokus på visionen.
 • At følge lokale strukturer.
 • At danne storpastorater i stille perioder, så de kan vokse sammen over tid.
 • Transparens og Inddragelse.
 • Ansattes organisering
 • Behov for en strategisk tænkende og nærværende integrator.
 • At krydse sognegrænser.
 • Plads til sognets sorgproces, ejerskab og engagement.
 • Lægfolkets rolle, Provstens rolle og de fælles projekter.
 • Løbende tilpasning af kommunikations- og mødestruktur.

Vil du vide mere eller sende en bestilling,
så kontakt os på

Tlf.: 33 73 00 33
kirkefondet@kirkefondet.dk 

Download undersøgelsen her HENT

Foredrag og workshops HENT UNDERSØGELSEN SOM PDF HER