Lokal Kirkeudvikling er blevet evalueret i en større kvalitativ proces i perioden januar – marts 2015.

Gennem interviews og drøftelser i grupper har vi undersøgt spørgsmålene:
- Hvilken forskel har Lokal Kirkeudvikling gjort for de deltagende kirker?
- Hvordan fungerer konceptet – og hvad skal justeres fremadrettet?
- Hvilken generel læring omkring forandring i den lokale kirke kan vi hente fra undersøgelsen?

Her kan du læse pressemeddelelsen eller evalueringsrapporten.

Vil du vide mere om
Lokal Kirkeudvikling,
så kontakt os på

tlf.: 33 73 00 33
kirkefondet@kirkefondet.dk