Vil I arbejde med at udvikle kirken i samspil med sognets indbyggere?

Lokal Kirkeudvikling er et udviklingsforløb, der giver jer mulighed for at sætte fokus på det at være lokalt orienteret og funderet kirke i netop jeres sogn og lokalsamfund. I forløbet vil vi sammen med jer komme rundt om centrale temaer i det at være kirke. Noget vil være i form af øvelser og overvejelser vi gør sammen. Andet vil være introduktion til redskaber, som I kan bruge hos jer til at inddrage sognet i kirkens udvikling. 

Lokal Kirkeudvikling bygger grundlæggende på en lyttende tilgang: 

At lytte indad: Hvad rører sig i kirken? Hvilke værdier bærer I allerede rundt på? Hvilke drømme har I for fremtiden?
At lytte udad: Hvad er mennesker i jeres sogn optaget af – og hvem er de?
At lytte opad: Hvordan kan fx bibeltekster og samtaler om tro kaste lys over livet og arbejdet i kirken – på en åben og udforskende måde?

 

Vil du vide mere om
Lokal Kirkeudvikling,
så kontakt os på

Tlf.: 33 73 00 33
kirkefondet@kirkefondet.dk