Vil I arbejde med at udvikle kirken i samspil med sognets indbyggere? 
”Lokal Kirkeudvikling” er en metode udviklet af Kirkefondet, som giver jer anledning til at fordybe jer i, hvordan I gerne vil være kirke netop hos jer. Samtidig iværksætter I små forsøg for at blive klogere på, hvordan de gode intentioner kan blive omsat til virkelighed.

Udvikling som en rejse
Lokal Kirkeudvikling er forankret i tanken om at lytte, reflektere og eksperimentere sig frem, snarere end at forsøge at lægge en snorlige plan fra punkt A til punkt B. Virkeligheden er oftest, at det ikke på forhånd er muligt at gennemskue, hvor vejen går. Denne tænkning afspejler den lange kristne tradition for at gå nye veje i mødet med den lokale virkelighed, og samtidig at være forankret i den kristne tradition. Det kalder på eftertænksomhed, mod, ydmyghed og nysgerrighed. 
Med Lokal Kirkeudvikling får I blandt andet inspiration til at inddrage de personer i lokalområdet, som I ønsker at være kirke sammen med. Vi tilpasser øvelser, praksisser og teori til den virkelighed, I oplever at stå i. Det fælles tema danner afsæt for en løbende samtale om, hvad kirke er for jer.

Elementer i Lokal Kirkeudvikling
-    Faglige oplæg v. Kirkefondet og eksterne eksperter
-    Fælles udvikling af viden og begreber på baggrund af erfaringer
-    Inspirerende praksisformer
-    Følgeskab med andre kirker (hvis I deltager i et læringsnetværk)

Pris:
Prisen for deltagelse i et læringsnetværk med flere kirker er kr. 30.000 ekskl. moms pr. år.
De fleste netværk har varet 2-2,5 år.

Kontakt os for pris for et individuelt tilrettelagt forløb i jeres kirke.

Aktuelt åbent læringsnetværk, hvor flere kirker sammen arbejder med Lokal Kirkeudvikling: Byudvikling
Læs mere om dette her. 

Yderligere information:
Udviklingskonsulent Berit Weigand Berg, bwb@kirkefondet.dk, tlf. 33 73 00 33 
Udviklingskonsulent Dorte Kappelgaard, dk@kirkefondet.dk, tlf. 33 73 00 33

Vil du vide mere om
Lokal Kirkeudvikling,
så kontakt os på

Tlf.: 33 73 00 33
kirkefondet@kirkefondet.dk