Lokal Kirkeudvikling kommer i flere udgaver, der kan tilpasses til jeres behov og muligheder. Kernen er dog altid den samme: En lokal arbejdsgruppe, der tilknyttes en mentor og en række netværksdage/temadage, der sætter fokus på skiftende temaer.
For at tilføre arbejde inspiration og støtte anbefaler vi, at man indgår i et Lokal Kirkeudviklings netværk. Et netværk består af 3-4 kirker/sogne, der mødes på netværksdage, men hele tiden arbejder ud fra sit eget lokale perspektiv. Vi arbejder på at skabe nye netværk, så kontakt os gerne for at høre, om der er et netværk på vej, der kunne være relevant for jer.

Et af vores netværk har særligt fokus på byudvikling. Her mødes sogne, der alle har det til fælles, at der sker en markant tilvækst i sognet. De oplever, at kirken ligger, hvor den altid har gjort, men sognet/nærområdet forandrer karakter. Det kan være, at tidligere industrigrunde og havneområder omdannes til beboelse, eller at der bliver bygget helt nyt i form af etageejendomme og byhuse. På netværksdagene arbejder vi med temaer og udfordringer, som opstår netop af denne situation.
- Hvordan er vi kirke, når der er nye område at være kirke for? 
- Hvordan er vi kirke, når der er nye grupper at være kirke for?
- Hvordan er vi kirke, når sognet fx forandrer sig fra landsogn til forstad eller fra forstad til bycentrum.
Netværket er et ”rullende” netværk, hvilket vil sige, at der løbende er mulighed for at blive medlem.

En anden mulighed er, at vi laver et forløb tilpasset til netop jer. Både hvad angår temaer og tidsramme. Vælger I denne model, vil jeres mentor tilføje inspiration udefra ved at trække på sit store kendskab til andre sogne og kirker. 

 
Arbejdsgruppen
Hver kirke nedsætter en arbejdsgruppe, der fungerer som både som tovholdere og iværksætter. En arbejdsgruppe sammensættes ud fra sognets kontekst og vilkår. En klassisk "model" består af fx 2 menighedsrådsmedlemmer, 2 ansatte, 2 frivillige og 2 lokale ’ressourcepersoner’ uden særlig tilknytning til kirken. Arbejdsgrupper samles til netværksdage ca. hvert halve år. Mellem netværksdagene mødes arbejdsgruppen med jeres mentor for at arbejde med at omsætte tankerne og idéerne fra netværksdagene til lokal virkelighed. Derudover mødes arbejdsgruppen så ofte, som I selv finder det meningsfuldt og muligt.

Netværksdage
består af:
• Vidensbaserede oplæg fra Lokal Kirkeudviklings medarbejdere og gæster udefra
• Tid til indbyrdes refleksion som arbejdsgruppe og arbejdsgrupperne imellem
• Konkrete redskaber, der hjælper jer fra ord til handling
• Erfaringsudveksling med andre kirker i netværket.

Netværksdagenes temaer
kan variere, men falder ofte inden for områderne:
• At lytte til hinanden og lokalområdet
• Gudstjeneste
• Diakoni
• Årets gang i kirke og lokalsamfund
• Frivillighed
• Hvordan integreres udvikling i kirkens arbejde fremover?

Mentormøder mellem netværksdagene
I får et halvårligt mentorbesøg fra Kirkefondet, hvor samtalen tager udgangspunkt i de ønsker, muligheder og udfordringer, der er aktuelle i jeres sogn.
• Lokal fokuseret sparring på de temaer, der fylder hos jer som kirke
• Tilpasning af redskaber fra netværksdagene, så de passer til jeres ressourcer og sogn
• Hjælp til at tænke arbejdsgruppens arbejde sammen med kirkens øvrige arbejde.

Pris
Prisen for deltagelse i et Lokal Kirkeudviklings netværk med flere kirker er kr. 30.000 ekskl. moms pr. år.
De fleste netværk løber over 2-2,5 år.
Kontakt os for pris for et individuelt tilrettelagt forløb i jeres kirke.

Hvem står bag?
Lokal Kirkeudvikling er udviklet i et samarbejde mellem Center for Kirkeforskning, (Københavns Universitet) og Kirkefondet. Der er nedsat en følgegruppe, der bidrager til udviklingen af Lokal Kirkeudvikling. Læs mere her.

Yderligere information
Udviklingskonsulent Berit Weigand Berg, bwb@kirkefondet.dk, tlf. 33 73 00 33 
Udviklingskonsulent Dorte Kappelgaard, dk@kirkefondet.dk, tlf. 33 73 00 33

Vil du vide mere om
Lokal Kirkeudvikling,
så kontakt os på

tlf.: 33 73 00 33
kirkefondet@kirkefondet.dk