Tom indkøbskurv


 
0.00

Vi giver 10% rabat ved køb af min. 10 stk.
Priser er inkl. moms.
Der tillægges leveringsomkostninger på kr. 45,- for alle ordrer.
Ved ordrer på kr. 599,- eller derover sendes varerne portofrit i Danmark.

Enhed i mangfoldighed? - En menighedsundersøgelse
af Apostelkirken på Vesterbro

Download hele rapporten her. 

Over de sidste par år er antallet af søndagsgudstjenestedeltagere i Apostelkirken steget støt. I januar og februar 2015 var der gennemsnitligt 190,5 gudstjenestedeltagere søndag formiddag. Særligt farsi-talende flygtninge og asylansøgere fra Iran og Afghanistan samt danske unge studerende er strømmet til kirken. De ansattes arbejdsindsats er vokset med behovene ikke mindst blandt de farsi-talende, og kirkeudvalget er udfordret på at skabe overblik over menigheden, dens behov og dens ønsker om at engagere sig i kirkens liv, herunder på indvandrerområdet. Den store vækst har affødt et ønske om at få afdækket 1) kirkegængernes profil, deres behov og engagement og deres relation kirkens tværkulturelle og sociale profil, 2) behov for udvikling af kirkens interne organisering og ressourcer både i relation til kirkens indsats på indvandrerområdet og i Apostelkirken som helhed, samt hvilke ressourcer det vil kræve at gennemføre dette.

Initiativtageren til undersøgelsen er Apostelkirkens kirkeudvalg på baggrund af en opfordring fra Vesterbro Sogns indvandrerudvalg. Hele projektet er blevet gennemført i et tæt samarbejde mellem Kirkefondet og en arbejdsgruppe nedsat af kirkeudvalget med KU-medlemmer, ansatte og ’almindelige’ kirkegængere repræsenteret. Alle beslutninger omkring forløb, metoder, temaer m.v. er blevet taget i samspil med arbejdsgruppen.

I rapporten tegnes først et billede af menighedens profil i forhold til kirkegang, engagement, behov og relation til kirkens sociale og indvandrerprofil baseret på en spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterviews. Dernæst skitseres visioner og ressourcer i Apostelkirken International (AI), arbejdet blandt de farsi-talende, af frivilliggruppen i arbejdet. Efterfølgende ses der mere samlet på organisering og ressourcer i kirken som helhed og som profilkirke i indsatsen for farsi-talende i AI. De konklusioner, der drages i relation til mængden af ressourcer udgør en sammenfatning af de ønsker, der er til stede i kirken, primært blandt ansatte og KU-medlemmer. Formålet er at kvalificere de ressourcerelaterede og organisatoriske drøftelser og beslutninger, der måtte følge efter undersøgelsen.

I processen er der samtidig blevet arbejdet med at understøtte menighedens egen interne drøftelse af den fælles identitet som kirke. Undersøgelsen skulle gerne understøtte menighedens delagtighed, snarere end at gøre den til ’kunder’ i en ’forbrugerundersøgelse’. Således indgår der i projektet en fælles drøftelse på en åben menighedssamling med afsæt i den kvalitative og den kvantitative undersøgelse, hvor menigheden opfordres til selv at tage medansvar for at handle på de tendenser, der fremgår af undersøgelsen. De idéer og løsningsmodeller, der kom frem på denne menighedssamling i slutningen af denne rapport.
Afslutningsvis fremsættes en række anbefalinger i forhold til kirkens interne organisering og videre ud.