Tom indkøbskurv


 
0.00

Vi giver 10% rabat ved køb af min. 10 stk.
Priser er inkl. moms.
Der tillægges leveringsomkostninger på kr. 45,- for alle ordrer.
Ved ordrer på kr. 599,- eller derover sendes varerne portofrit i Danmark.

Evaluering af sammenlægningen i Vesterbro Sogn
To rapporter om Vesterbro Sogn

Download begge rapporter gratis her:
Evaluering af sammenlægningen i Vesterbro Sogn
Kirke på Vesterbro - En ekstern undersøgelse af Vesterbro Sogn

Kirkefondet har i foråret og sommeren 2016 gennemført en stor undersøgelse for Vesterbro Sogn. Dels en intern undersøgelse, udarbejdet af Dorte Kappelgaard, Kirsten G. Juul og Benedikte Achen, som evaluerer den store sognesammenlægning, som fandt sted i 2012. Dels en undersøgelse af sognets relationer til befolkningen på Vesterbro udarbejdet af Bjarke S. Mortensen.

Evaluering af sammenlægningen internt
Den interne evaluering har bl.a. haft til formål at vurdere, om de mange dispensationer, som var nødvendige ved etablering af det nye store Vesterbro Sogn, skal videreføres eller søges igen – eventuelt i en justeret udgave.

Desuden skulle undersøgelsen fokusere, styrke og kvalificere det videre arbejde i Vesterbro Sogn. Det skete bl.a. ved at spørge om sognets størrelse egner sig til at løfte de opgaver, sognet skal/vil løfte i forhold til vision/målsætninger, og om sognet har organiseret menighedsrådets arbejde på en hensigtsmæssig måde i forhold til opgaverne?

Evalueringen er gennemført via seminarer for menighedsrådsmedlemmer og ansatte, enkelt- og fokusgruppeinterviews samt mindre interne spørgeskemaundersøgelser. 

Undersøgelse af Vesterbro-borgernes religiøsitet og forhold til kirken
Den eksterne undersøgelse har bl.a. haft til hensigt at se på Vesterbro-borgernes religiøsitet og forhold til kirken. Det er sket ved hjælp af tal fra Danmarks Statistik, en bred spørgeskemaundersøgelse fra YouGov samt en række interviews blandt deltagere i nogle af sognets aktiviteter.

Undersøgelsen viser, at borgerne på Vesterbro er forholdsvis afklarede i forhold til deres religiøsitet – hvad enten de betragter sig selv som irreligiøse eller som spirituelt søgende. Og trods mindre tillid til folkekirken sammenlignet med på landsplan og trods en meget lav folkekirkemedlemsprocent på Vesterbro, så er der en god opbakning til de mange forskellige aktiviteter i Vesterbro sogn – både de mere traditionelle gudstjenester og de mere nye og eksperimenterende tiltag som f.eks. uKirke.

Mere end halvdelen af befolkningen på Vesterbro har kontakt med kirken mindst én gang året, og hver femte kommer jævnligt i en kirke. Kirkernes aktiviteter opleves som populære, men man gør ”kun” brug af dem, når det passer ind i den enkeltes liv, eller når der er en anledning. Vejen til at deltage i kirkelige aktiviteter på Vesterbro har for de fleste været, at nogen i deres netværk inviterede dem. Og dem, som kommer i kirkerne på Vesterbro, giver udtryk for, at kirkens tilbud er relevante og indbydende. Det begrundes bl.a. med, at det er et pusterum i en travl hverdag; at præsterne opleves som mennesker i øjenhøjde; at der skabes fællesskaber mellem deltagerne. Og de særlige tiltag, f.eks. muligheden for at komme og gå til Natkirken og uKirke er meget værdsat.