Menighedsrådet i arbejdstøjet
af Peter Villadsen

Menighedsrådets rolle og opgaver 
af Peter Fischer-Møller

Den nye lovgivning i forhold til ledelse -
hvilke muligheder er der?
af Arthur Mønsted

Dynamisk organisering af menighedsrådets daglige arbejde
af Poul Langagergaard

Nye menighedsråd - ny start? 
af Jes Jessen

Fornyet ledelsesarbejde i folkekirken
af Bent Engelbrecht

Samarbejder i sognene  
af Jens Rønn Sørensen

Samarbejde mellem to små landsogne
af Alis Jessen

Et fyrtårn i "kirkeland" - om samarbejde og udvikling i provstiet
af Peder Gundersen og Finn Dyrhagen

Præsten er menighedsrådets husteolog
af Hans Raun Iversen

Frivillighed - er det noget for kirken?
af Torben Larsen

Om at være ung i et menighedsråd  
af Karen-Marie Olesen

Den personlige dimension i menighedsrådsarbejdet 
af Bodil Therkelsen

Uvidenhed er ingen dyd
af Kaj Bollmann

Nyt fra Kirkefondet

Temanummeret kan købes for kr. 55,-

Bestil nummeret her.