3  Hvordan skal folkekirken styres i fremtiden?
af Henrik Bundgaard Nielsen

4  Folkekirkens struktur
af Anton Pihl

6  Historisk rids om strukturen og opdatering af menighedsrådsloven  
af Inge Lise Pedersen

8  Orden og uorden i folkekirkens økonomi
af Hans Raun Iversen 

10 Folkekirken med det veludviklede græsrodsnet
af Kirsten Jørgensen

12  Coronakrisen udfordrede folkekirkens interne kommunikation
af Kåre Gade

14  Hvem tegner folkekirken? 
af Kresten Schultz Jørgensen

16  Ledelse i folkekirken 
af Camilla Sløk

18  Betænkning 1544 om folkekirkens styre
af Hans Gammeltoft-Hansen

20  Demokratiet i folkekirken
af Helga Kolby Kristiansen

24  Muligheder og udfordringer i menighedsrådets arbejde
af Susanne Nielsen

26  Hvordan er det at sidde i et provstiudvalg?
af Niels Peter Skrubbeltrang

28  Folkekirkens nødvendige ellipse
af Henrik Bundgaard Nielsen

30  Kirkefondets repræsentantskabsmøde 2021

31  Nyt fra Kirkefondet
 

Temanummeret koster kr. 75,-.
Et abonnement for 2021 (4 numre) koster kr. 275,- 

Bestil temanummeret her.