Nu er det tid at høste frugterne!
af Henrik Bundgaard Nielsen

Hvad er en højmesse?
af Poul Henning Bartholin

Hvem er højmessen for?
af Thomas Felter

Ny ritualbog?
af Rasmus Nøjgaard

Gudstjenesten: menighedens eller præstens?
af Birgitte Raakjær Hjort

Hovedgudstjenesten hos os
af Birgitte Refshauge Kjær

Gudstjenester med netværk
af Anita Hansen Engdahl

Levende gudstjeneste, levende teologi - om liturgisk teologi
af Jette Bendixen Rønkilde

Højmessen - et fælles projekt
af Johannes Kühle

Kvalitet i gudstjenesten
af Elin Skoven

I begyndelsen var ordet, og ordet var sang
af Søren Andresen og Peter Arendt

Gudstjenestens bønner
af Elof Westergaard

Liturgisk frisogn - tradition og liv
af Tine Illum og Christiane Gammeltoft-Hansen

Gør dåben menneskelig!
af Werner Fischer-Nielsen

"For Gud og hver mand"
af Anita Hansen Engdahl

Kirkefondets repræsentantskabsmøde 2013

Nyt fra Kirkefondet

Temanummeret koster kr. 65,-.
Et abonnement for 2013 (4 numre) koster kr. 230,-

Bestil nummeret her.