De kirkelige retninger i Danmark
af Finn Erik Larsen

De kirkelige retninger kort  
af Kurt E. Larsen

Fra Kirkeligt Samfund til Grundtvigsk Forum
af Finn Riber Jensen

Indre Missions udvikling
af Peter Nord Hansen

Tidehvervs udvikling  
af Mette Kathrine Grosbøll

Indre Mission og grundtvigianismen – udviklet fra samme rod 
af Kurt E. Larsen

Indre Missions styrke – set af en grundtvigianer
af Jens Brun

Grundtvigianernes styrker – set af en missionsmand
af Jens Olesen

Hvor vandene skilles
af Birgitte Stoklund Larsen

Samtaleforum mellem de kirkelige retninger 
af Birthe Lund

De kirkelige retninger i sognene
af Ulla Morre Bidstrup

Den vanskeligste form for arbejde er samarbejde
af Alfred Kirketerp

Hovedtyper af menighedsrådsmedlemmer
af Steen Marqvard Rasmussen

De nye valg- og frimenigheder – tre teologiske typer og en ’dark horse’
af Marie Thomsen

Nye kirkelige netværk i Danmark 
af Jørn Henrik Olsen

Kamp må der til, skal livet gro…
af Kaj Bollmann 

Nyt fra Kirkefondet

Temanummeret koster kr. 60,-. 
Et abonnement for 2010 (4 numre) koster kr. 195,-

Bestil nummeret her.