Indhold:
​​​​​
3  En diffus ledelsesstil?
af Henrik Bundgaard Nielsen
Læs hele artiklen her

4  Hvad vil folkekirken med sine ledere?
af Erling Andersen

7  Frivillig ledelse, teologi og bureaukrati: En farlig cocktail for arbejdsmiljøet?
af Camilla Sløk
Læs hele artiklen her

10 Hvordan bliver et menighedsråd bedre til at løfte rollen som leder og arbejdsgiver?
af Inge Kjær Andersen og Elisabeth Jensen

12 Hvordan arbejder man forebyggende med samarbejde?
af Monique Hartmann

14 Selvledelse bygget på inddragelse, frihed og ansvar 
af Hans Jørgen Dalum

16 Medledelse: Ingen skal have al magten, og ingen skal være magtesløse
Samtale mellem Ulla Thorbjørn Hansen og Mette Aagaard ved Malene Bjerre
Læs hele artiklen her.

18  Fra søjletænkning til teamsamarbejde 
af Lene W. Beck

20 Pastoral identitet – om hyrden som ledelsesforbillede
af Eva Holmegaard Larsen

22 Hvor er provstens lederrolle på vej hen?
af Per Vibskov Nielsen

24  Magtsprog i folkekirken som forhindring for et godt arbejdsmiljø 
af Monique Hartmann

26  Professionel ledelse i folkekirken
af Dorte Hovmand

27  Præsten som daglig leder 
af Kristian Tvilling

28  Klare og tydelige rammer for alle
af Ghita Bregnhoved

29  Kan folkekirken lære af det private erhvervsliv?
af Henrik Borup Jeppesen

31 Konferencen ”Kirke på nye vilkår”


Temanummeret koster kr. 75,-.
Et abonnement for 2023 (4 numre) koster kr. 275,- 
Bestil temanummeret her.