Hvordan når vi som folkekirke bredest ud?
af Signe Malene Berg

Folkekirken taber i bredden  
af Hans Raun Iversen

Folkekirken i bredden
af Birgitte Thyssen

Gud giver - vi deler
af Sindre Eide

Kirken til alle  
af Niels Thomsen

Folkekirken og markedsføring
af Kresten Schultz Jørgensen 

Kirken, kroen og kommunikationen
af Peter Fischer-Møller og Bo Nygaard Larsen

Erfaring med at inddrage folk i kirken ved at lytte til dem
af Mogens Mogensen

Kom med alt det, der er dig
af Rasmus Gade

Voksne søger samtaler om tro og tvivl
af Anne Reiter

Refleksioner over menighedsplantning!
af Thomas Willer

Længsel efter liv – menighedsvækst i Svenska Kyrkan 
af Fredrik Modéus

Søndagsgudstjeneste – hvordan bygger man menighed for alle?
af Karen Neergaard Stubkjær

Er Gud, Gud for os? Eller klarer vi det selv, når vi skal holde gudstjeneste? 
af Christina Rygaard Kristiansen

Kirkebygning for alle?
af Kirstine Helboe Johansen 

Nyt fra Kirkefondet

Temanummeret koster kr. 60,-
Et abonnement for 2010 (4 numre) koster kr. 195,-

Bestil nummeret her.