3  Hvordan vil vi være kirke på vores sted?
af Henrik Bundgaard Nielsen

4  Hvad er kirke?
af Rikke Weissfeld

6  Kan et gudstjenestefællesskab overføres til en digital løsning?  
af Charlotte Chammon og Kim Fischer Nielsen

8  Når præster og menighedsråd går hånd i hånd
af Bent Engelbrecht

10 Menighedsråd og præst – et forhåbentligt frugtbart samvirke
af Jens Rønn Sørensen

11 Hvad jeg håber på, når jeg kommer ind som ny præst med firetoget…
af Josefine Mikuta Poulsen

12  Hvorfor sidder du i menighedsrådet?
af Lise Damkjær, Stine Bang og Jette Fonseca

14  Det vigtige præstevalg
af Inge Lise Pedersen

16  Arbejdsmiljøet i folkekirken
af Lotte Skands

18  To helt forskellige stifter
af Marianne Gaarden og Peter Birch

20  Målsætninger og budgetter for menighedsråd
af Johannes Olav Kruse Kristensen

22  Kirkens potentiale er uendeligt
af Annette Brounbjerg Bennedsgaard

24  Hvordan får vi penge til kirkens liv og vækst?
af Peter B. Hummelmose

26  Menighedsrådet tager ansvar for klimaet
af Jens Krogh

28  Kirken i sommerlandet
af Karin Bundgaard Nielsen

30  Virtuel samtalestarter for nye menighedsråd

31  Nyt fra Kirkefondet
 

Temanummeret koster kr. 75,-.
Et abonnement for 2021 (4 numre) koster kr. 275,- 

Bestil temanummeret her.