Status i menighedsrådenes arbejde – midtvejskrise?
af Poul-Henning Bartholin

Midtvejskrise? - ren ønsketænkning 
af Morten Skrubbeltrang

Sognet som enhed – fortid og nutid
af Inge Lise Pedersen

Provstiet i udvikling
af Erling Andersen

At tænke uden for boksen -
Om forandringsprocesser i folkekirken 
af Kirsten Moesgaard og Poul Langagergaard

At lede et sogn handler også om økonomi   
af Carsten Haugaard Nielsen

Samarbejde styrker sognet
af Flemming Vium Nielsen

Tak for de nye overenskomster – trods alt…
af Poul Langagergaard

Fra drøm til realitet…fra realitet til drøm…
af Sabine Kleinbeck

Ikke et spejlbillede 
af Steen Marqvard Rasmussen

Rekruttering af nye medlemmer til menighedsrådet
af Kirsten Moesgaard

Inspiration til rekruttering af nye menighedsrådsmedlemmer
af Sabine Hofmeister

Nyt fra Kirkefondet

Temanummeret koster kr. 65,-.
Et abonnement for 2011 (4 numre) koster kr. 230,-

Bestil nummeret her.