Hvorfor gør ingen det, som alle ved skal gøres?
af Finn Erik Larsen, Erik A. Friis og Kaj Bollmann

Det folkekirkelige i folkekirken - Syv teser 
af Hans Raun Iversen

Portræt af et sogn - og menigheden i det
af Rose Marie Tillisch

Store sogne har også muligheder i sig
af Hanne Hummelshøj 

Menigheden som ikon - eller den globale menighed 
af Erik Balslev-Clausen og Anne-Mette Gravgaard

Opret folkekirken 
af Finn Erik Larsen

Menighedsrådene - frivillige med ansvar
af Liselotte Malmgart

Quo Vadis? - provstiet i dilemmaet mellem forvaltning og forkyndelse
af Poul Henning Bartholin

Fælles opgaver for folkekirken 
ved Kjeld Holm

Stiftsråd - forsøg og ideer
af Kaj Bollmann

Stiftsråd på Fyn - hvordan?
af Kresten Drejergaard

De kirkelige organisationers rolle i fremtidens folkekirke
af Anne Dolmer

Hvad kan vi forvente af vores nye sognemedhjælper?
af Ingrid Mielke

Folkekirken skal udvikles - ikke nedlægges!
af Erik A. Friis og Kaj Bollmann

Det uforenelige og det uforsonlige...
af Mimi Jakobsen

Kærligheden som redder liv - træk ved en diakonal folkekirke
af Kjell Nordstokke

Nyt fra Kirkefondet

Temanummeret kan købes for kr. 45,-

Bestil nummeret her.