Udstilling og undervisningsmateriale 

»Hvorfor holder vi fri?« består af 3 billedserier, der er udviklet med henblik på at fortælle børn med forskellig etnisk og religiøs baggrund om danske helligdage. Ideen er at bibringe børnene en oplevelse af årets cykliske gang. Billederne er fra forskellige tider og verdensdele, skabt af anonyme kunstnere, store navne og børn, og skal fortælle om vores kultur, tradition og historie, og samtidig få dem til at opleve en kunstnerisk og kulturel mangfoldighed, som kan inspirere dem og gøre dem fri til selv at skabe.

Udstillingerne er velegnede til brug i konfirmationsforberedelsen, i skole-kirke-samarbejdet eller i andre undervisningssammenhænge, til ophængning i kirker, på skoler og biblioteker. 

Til hver billedserie er der udgivet et inspirationshæfte med relevante oplysninger om billeder og fortælling samt igangsættende spørgsmål, der kan inspirere lærere eller præster til at lade børnene gå på vandring i billederne. Hæfterne følger med ved køb af udstilling eller undervisningsmateriale, men kan også købes enkeltvis.

Hæfterne og billedserierne er udarbejdet af Anne-Mette Gravgaard. Projektet er støttet af Kulturrådet for Børn, Kirkeministeriet og Chr. P. Hansen og Hustrus Fond for Almenvelgørende Formål. 

Billedserierne »Hvorfor holder vi fri?« er inddelt i tre temaer:
»Lyset i mørket« - Jul
»Skuffelse og Håb« - Forår
»Skabelse - Høst - Evighed« - efterår

»Lyset i Mørket«
Juleferie/Vinter: Lyset i den mørke tid, Jesusbarnets fødsel og tidligste historie, Jomfru Marias historie og Julemandens historie (Nikolaj og nisserne), juletræet. 

»Skuffelse og Håb«
Påskeferie, Kristi Himmelfarts- og Pinseferie (forår): 
Påskens begivenheder: Jesu indtog i Jerusalem, den sidste nadver, og Lidelseshistorien: menneskelig lidelse, vold, fejhed og foræderi, opstandelsen fra de døde, himmelfarten og hvordan Gud senere igen manifesterer sig i naturen og i os, blomsterne, sommeren og som inspiration i os, symboliseret ved ildflammerne på apostlenes pander.

»Skabelse - Høst - Evighed«
Efterårsferien: Den oprindelige kartoffelferie, fejringen af høsten med jordens frugter, som ikke umiddelbart forstås af storbyboen, Halloween, dyrkelse af døden, kirkegårde og grave, - hvis hvedekornet ikke dør - Alle Helgen/Alle sjæles fest - Det evige liv.

Udstillingsbilleder
Billederne til »Hvorfor holder vi fri?« kan fås som 3 plancheudstillinger med hver 10 billeder. Farveplancherne måler 70 x 100 cm og er forsynet med en kort billedtekst. Billederne er opklæbet på en 5 mm tyk opskummet plade med sort bund. Pladen indeholder et tyndt aluminiumslag, der stabiliserer og sikrer pladen. Forsiden er lamineret med silkemat laminat med kantombuk. Ophængningsbeslag er påmonteret. Udstillingerne kan købes enkeltvis eller samlet. Med hver udstilling følger et inspirationshæfte og en cd-rom med billederne. Det er også muligt at købe enkelte plancher.
En udstilling med 10 billeder koster ca. kr. 13.000. 
Kontakt os for at få et pristilbud. 

Inspirationshæfte til billedserierne
Pris pr. hæfte: kr. 50,-
Alle 3 hæfter: kr. 125,-

Bestil hæfter her.

Cd-rom med billedserierne + inspirationshæfter
Billederne til »Hvorfor holder vi fri?« fås på en cd-rom, som kan bruges til fremvisning på storskærm m.m. Billederne kan også bruges til at lave dine egne præsentationsmaterialer til udstillingerne m.m. Cd-rommen indeholder 29 billeder fra billedserierne. Sammen med cd-rommen følger de 3 inspirationshæfter.
Cd-rom med billeder + inspirationshæfter: kr. 750,-

Bestil CD-rom og hæfter her.

 

Vil du vide mere eller sende en bestilling,
så kontakt os på

Tlf.: 33 73 00 33
kirkefondet@kirkefondet.dk