Kirkefondet lever af kontakten til menighederne. Kirkefondet har et netværk af af frivillige rundt om i hele landet, som er en vigtig del af vores arbejde. Netværket består af kontaktpersoner, arbejdsgrupper og udvalg i landets stifter. 

Udvalgene i stifterne

- formidler lokale ideer til Kirkefondet og tager lokale initiativer inden for Kirkefondets arbejdsområde. Det kan være kursusvirksomhed, gudstjenestearbejde, undersøgelser, arbejdsgrupper om bestemte temaer eller formidling af Kirkefondets tilbud. Det lokale arbejde finder ofte sted i samarbejde med andre lokale udvalg eller organisationer.

Udvalgene i stifterne kan desuden tage arbejdsopgaver op, som bestyrelsen lægger ud til dem, og udvalgene deltager i de løbende overvejelser over Kirkefondets handlingsplan.
Alle interesserede kan blive tilknyttet et udvalg - eller selv være med til at oprette et i de stifter, hvor der p.t. ikke er noget udvalg. Udvalgene har forskellige størrelser og arbejdsformer alt efter lokale behov.

Der er pr. 11.11.2023 aktive udvalg i :
Århus Stift 

Kontaktpersoner for udvalg
Kontaktpersoner pr. 11.11.2023:

Århus Stift: 
Henrik Oest

Arbejdsgrupper/udvalg

Der oprettes løbende ad hoc arbejdsgrupper om enkeltprojekter eller emner inden for Kirkefondets arbejdsområder. Der er ingen arbejdsgrupper/udvalg d.d.