Erik Mollerup

Formand
Ingeniør

Tlf. 20 12 61 61
E-mail: erik@mollerup.net

 

Lars Seeberg

Næstformand
Tidl. provst

Tlf. 21 76 11 69
E-mail: lars.seeberg@gmail.com

 

Tommy Liechti

Kasserer
Administrationschef

Tlf. 58 53 49 04
E-mail: tl@dsuk.dk

Hanne Hummelshøj

Tidl. sognediakon

Tlf. 40 13 08 99
E-mail: hrh2670@gmail.com 

Anne Margrethe
Raabjerg Hvas

Tidl. provst

Tlf. 24 91 20 30
E-mail: hvasprivat@gmail.com

 

Povl Edvard Hansen

Arkitekt

Tlf. 40 21 09 40
E-mail: povledvard@email.dk

 

Sofie Bohm

Daglig leder og aktivitetskonsulent

Tlf. 61 66 56 22
E-mail: sob@km.dk

Lars Kjeld Jensen

Administrationschef

Tlf. 40 58 33 91
E-mail: lkj@kfumspejderne.dk