Karlslunde Kirke har ved deltagelse i Lokal Kirkeudvikling fået en tydelig forståelse for, hvor vigtig kirkeudvikling er for folkekirken. Vi har fået gode redskaber til at fortsætte det arbejde, som allerede er i gang, faglig hjælp og god sparring i arbejdet. Det har givet os nye kontakter og berøringsflader i sognet, og kirkens vision får mulighed for at blive implementeret.

Alfred Jensen, formand for menighedsrådet i Karlslunde Sogn

Det har givet et løft i Åby Sogn, at en arbejdsgruppe bestående af ansatte, frivillige og menighedsrådsmedlemmer deltager i Lokal Kirkeudvikling. det har været rigtig godt at få diskuteret, hvad vi overordnet vil som kirke og sogn, og finde frem til en vision. det har vi fået god hjælp til både på konferencerne og af vores mentor.

Berit Hougaard Pedersen, sognemedhjælper i Åby Sogn

Der er især to ting, der virkelig har været spændende at arbejde med. Det ene er "lytterunden", hvor den enkelte kirkes bredt sammensatte arbejdsgruppe inviterer folk ind fra sognet for at lytte til, hvad de tænker om livet og om troen. det andet er den synergi, vi oplever på de halvårlige kursusdage, hvor vi giver og modtager inspiration fra hinanden, og hvor vi taler om, hvad vi eventuelt kan lave sammen på tværs af provstiet.

Keld Balmer Hansen, provst i Bogense Provsti

Lokal Kirkeudvikling er for os en lejlighed til at få sat fokus på det indre kirkelige liv, som ellers nemt kommer bagerst i køen, når så meget andet er på dagsordenen. det er utroligt givende at sidde rådsmedlemmer, personale og frivillige sammen og grave dybere i kirkens tilstedeværelse og rolle på vores sted. Få faglig sparring på det, indsigt og udsyn og redskaber at arbejde med. Vi bilder os ind, vi er blevet gladere for vores kirke, og det, den står for i lokalsamfundet og mere fokuserede på, hvordan vi kan blive bedre til at være kirke sammen med de mennesker, vi deler sogn med.

Elin Hjuler, præst i Sct. Catharinæ Kirke, Ribe

Lokal og udvikling er nøgleord i projektet. Med udgangspunkt i den lokale historie, de lokale ressourcer og det lokale særkende skabes udvikling. Projektet er en eftertanke på praksis og på udnyttelsen af ressourcerne. En eftertanke på hvad, hvordan og hvorfor er vi kirke. Lokal Kirkeudvikling er udvikling for menighedsråd, medarbejdere, frivillige og præster. Lokale Kirkeudvikling er en rejse, hvor det ikke handler om rejsemålet, men om selve rejsen og fællesskabet undervejs. Lokal Kirkeudvikling har for Karlslunde Kirke betydet nye synsvinkler, flere frivillige og en større bevidsthed om lokalområdet.

Christina Radsted Feddersen sognepræst i Karlslunde og Karlstrup

Lokal Kirkeudvikling blev den igangsætter, vi lige stod og manglede. Vi var ved en skillevej og skulle videre i fællesskab. Vi har gennem det fået redskaber til at snakke sammen på tværs – ansatte, frivillige, trofaste brugere af sognegården og folk, der sjældent eller aldrig kommer. Vi har inviteret på kryds og tværs til samtaler om, hvad vi har af godt, hvad vi savner, og hvor vi gerne vil hen i fremtiden. Disse samtaler har ført til en visionsproces, der skal få os til at arbejde sammen i fremtiden. Vi er blevet mere bevidste om, at vi sammen skal skabe kirke netop her, hvor vi er. Og vi har fundet ud af, hvad vores styrker og svagheder er. Det ruster os forhåbentlig til at lave mere og bedre kirke i fremtiden. Vi oplever, at vi har fået øjnene op for hinanden, og at vi har fået redskaber til at udvikle arbejdet i fællesskab. Vi arbejder på at skabe en vision, der vil bringe os styrket videre.

Susanne Ramsdal sognepræst i Åby Sogn

At være med i Lokal Kirkeudvikling har givet Gellerup kirke mulighed for at reflektere over egen praksis i en sammensat gruppe, hvor alle byder ind med forskellige ideer og holdninger. Alle i gruppen kommer med forskellige forudsætninger for at deltage i Lokal Kirkeudvikling, nogen har meget tilknytning til kirken, andre ikke. Dette giver en god dynamik og virker til at være den optimale udviklingsproces. Vi ønsker, at Gellerup kirke skal være mere synlig og deltagende i lokalområdet.

Camilla Peulecke, tovholder for Gellerup Kirkes arbejdsgruppe i Lokal Kirkeudvikling

Det er meget spændende og givende at deltage i Lokal Kirkeudvikling. Vi har rigtig gode samtaler om, hvor vi gerne vil, kirken skal være i vort sogn.

Karen Smith, menighedsrådsformand i Mejdal Sogn

"Vi skal som kirke udfordre hinanden til at holde fast i, at evangeliet er spillevende, og dybt relevant for mennesker i dag. Evangeliet er ikke en stangvare, vi langer over kirkedisken. Evangeliet lever i mellemrummet mellem os, det går os til hjertet, det taler til vores følelser, vores fantasi og vores forstand, og det udfordrer os. Det er vigtigt for os som kirkefolk, at vi får ”hul igennem” til mennesker i det danske samfund lige nu. For kristendom og kultur er i vekselvirkning med hinanden... Jeg tror, at Lokal Kirkeudvikling kan hjælpe kirker til at turde træde nye vigtige skridt. Skridt der gør, at evangeliet ikke sander til i fortidens former.

Peter Fischer-Møller, biskop i Roskilde Stift

Sommetider får man mest ud af at turde kaste sig ud på dybt vand, uden at vide hvordan man finder ind til bredden igen. Jeg tror, at den danske folkekirke har brug for kirker, der har modet til at udskifte autopiloten med analysen og debatten om at blive en troværdig og nærværende kirke. Projektet Lokal Kirkeudvikling er netop muligheden for, at man som kirke får hjælp til at tage sig selv alvorligt ved at få rammer til at tænke højt og dybt, få sparring og netværk til at snakke om, hvordan kirken skal udvikle sig på en forhåbentlig spændende, kvalificeret og munter måde.

Ulla Berg, medlem af menighedsrådet ved Silkeborg Kirke, cand. pæd. og folkeskolelærer på Buskelundskolen i Silkeborg, tidligere højskolelærer på Silkeborg Højskole

’Tak, at huset her blev bygget, som en sang om Paradis’ synger vi i en salme af Jens Rosendal. Sangen om Paradis vil lyde så længe, der er mennesker, der vil bygge kirke og være kirke. Men hvordan skal vi gøre det? Hvordan vil vores generation bringe sangen og budskabet videre? Vi lever i en tid, hvor man ikke længere ”bare gør, som vi altid har gjort”, og hvor der er brug for, at de nye generationer af folkekirkemedlemmer finder ud af, hvordan deres sang om Paradis skal synges. Kirkefondets projekt ”Lokal Kirkeudvikling” tilbyder enkle, men utroligt væsentlige redskaber, som kan hjælpe din lokale kirke til at komme i gang med den proces. Skal sangen om Paradiset fortsætte må vi i gang.

Betty Ahrenfeldt Grønne, provst i Skive Provsti

I et menighedsråd kan det være nemt nok at få idéerne. Og mange steder kan man sikkert også blive enige om de store visioner. Men hvordan kommer man fra vision til konkrete handlinger, og hvordan fastholder vi hinanden i den enighed vi havde, da idéerne opstod? "Lokal Kirkeudvikling" giver menighedsrådet mulighed for at blive taget ved hånden hele vejen gennem processen fra idé til handling af kompetente procesledere, der kender til den kirkelige virkelighed. Og man får mulighed for at blive inspireret af andre sognemenigheder, der har samme ønske om udvikling, men måske handler helt anderledes. Her er ikke kun lagt vægt på, at vi skal opfinde noget nyt - men på at vi besinder os på, hvad det vil sige at være kirke og handler derudfra.

Peter Harring Boll, menighedsrådsformand Århus Domsogn og skolekonsulent