Foredrag: Kirke, samtid og inddragelse
Frivillighed i kirken er ikke det samme som frivillighed i en forening eller på en kommunal institution. Det fælles engagement ligger dybt i kirkens eksistens – også selv om det ikke altid er det, folk forbinder kirken med.
I dette foredrag trækkes på Modeus’ tænkning omkring menighedens ’delagtighed’. Hvad vil det sige, at kirken består af mennesker frem for en bygning? Hvilke muligheder åbner det perspektiv op for? Og hvordan spiller det sammen med de nyere tendenser indenfor frivillighedspraksis i Danmark?
Varighed: ca. 1½ time inkl. samtale
Kr. 4.000,- ekskl. moms og rejseudgifter

Foredrag: Hvordan inddrager vi frivillige?
Hvad skal der til, for at mennesker gerne vil engagere sig aktivt i kirken i dag? Og hvilke opgaver kan man invitere dem ind i? Det at inddrage nye personer kan opleves som et stort skridt, hvis man ikke er så mange aktive i forvejen. Få inspiration til at begynde i det små.
Vi ser på, hvordan menighedens engagement kan ses som helt grundlæggende for det at være kirke, og hvilken betydning det har for måden at inddrage mennesker på i dag. Det krydres med eksempler fra kirker, hvor man har opfundet enkle måder at inddrage de første frivillige på og har fået mod på mere.
Varighed: ca. 1½ time inkl. samtale
Kr. 4.000,- ekskl. moms og rejseudgifter

Foredrag: Ledelse af frivillige i kirken
Hvordan kan man organisere sig som kirke, så mennesker med alverdens forskellige kompetencer og baggrunde får lyst til at være en del af menighedens arbejde? Foredraget handler om, hvordan menighedens engagement kan ses som helt grundlæggende for det at være kirke, og hvad det kalder på i måden at inddrage mennesker på i dag. Vi ser samtidig på tendenser i tiden, som er relevante at tage højde for, når det kommer til inddragelse og frivillighed. I oplægget får I praktiske og visionære input til kirkens arbejde og praktiske eksempler på inddragelse og ledelse af frivillige i kirken.
Varighed: ca. 1½ time inkl. samtale
Kr. 4.000,- ekskl. moms og rejseudgifter

Workshop: Medejerskab i menigheden
Hvordan kan man organisere sig som kirke, så mennesker med alverdens forskellige kompetencer og baggrunde får lyst til at være en del af menighedens arbejde? Hvilke tendenser i tiden er det relevant at tage højde for, når det kommer til involvering, frivillighed og lokalsamfund?
 • Samtale: Vi tager afsæt i jeres egne erfaringer som kirke og enkeltpersoner
 • Oplæg: Hvad er det særlige ved at engagere mennesker i en kirke, og hvilke tendenser i tiden er
   det relevant at tage højde for? Herunder ser vi på den svenske teolog Martin Modeus' tanker om
   delagtighed.
 • Oplæg med konkrete redskaber i forhold til et eller flere af disse områder:
   - Organiseringen af frivillige i jeres kirke
   - Ledelse og motivation i hverdagen
   - At finde og inddrage nye frivillige
   - Praksisværdier – hvad skal kendetegne jeres fællesskab og arbejde?
   - Workshop: I arbejder med jeres kirke ift. det pågældende tema
Varighed: ca. 3½ time 
Kr. 9.000,- ekskl. moms og rejseudgifter

Temadag: Udvikling af en frivillighedskultur i jeres kirke
Oplæggene på denne temadag vil sætte fokus på, hvordan I kan fremme et sundt miljø af deltagelse og medejerskab, hvor der er plads til forskellige niveauer af engagement. I får redskaber til at fremme en kultur, hvor folk oplever, at det er muligt at sætte nye skibe i søen, og hvor aktiviteterne samtidig forankres i fælles værdier. Nogle af de temaer, vi kan vælge at komme omkring, er meningsfuldhed, fællesskab, anerkendelse, forventningsafstemning, teamsamarbejde, praksisværdier, samspil mellem ansatte, menighedsråd og frivillige og det at undgå udbrændthed – afhængig af jeres mål med dagen. Temadagen vil bestå i en kombination af oplæg, gruppesamtaler og arbejdsproces.
Varighed: ca. 7 timer med foredrag og workshop
Kr. 15.000,- ekskl. moms og rejseudgifter

 

Vil du vide mere eller aftale nærmere,
så kontakt os på

Tlf.: 33 73 00 33
kirkefondet@kirkefondet.dk