- TIL INVOLVERING AF FRIVILLIGE I KIRKEN

1. Tag personlig kontakt
Når I vil finde nye frivillige, så henvend jer personligt til dem. Husk både at henvende jer til jeres nære relationer, men også til andre i jeres omgangskreds.

2. Beskriv opgaverne 
Vær konkrete i jeres beskrivelse af den frivilliges opgave og forventningerne til vedkommende. Fortæl, hvad opgaven kræver, og hvad personen får ud af at gå ind i den.

3. Oplær nye frivillige 
Hvem har ansvaret for nye frivillige i jeres kirke? Sørg for at oplære nye frivillige, sæt ord på det, I andre tager for givet, og spørg til, hvordan det går.

4. Skab et åbent fællesskab
Sørg for, at der er et inkluderende fællesskab blandt de frivillige. Mind hinanden om, at I alle har ansvar for at tage godt imod nye. Husk samtidig, at det er forskelligt, hvor meget fællesskab frivillige har behov for.

5. Inddrag tidligt
Inviter frivillige til at give deres perspektiver på mulige forandringer, arrangementer og nye tiltag – og gør det tidligt i beslutningsprocessen. Jo mere ansvar den frivillige tager, jo mere ejerskab.

6. Giv plads til forskellige måder at være frivillig på
Nogle vil gerne have konkrete opgaver, mens andre gerne vil udvikle, skabe overblik eller lede. Husk at spørg de frivillige, hvordan de arbejder bedst?

7. Tænk i projekter og episodisk frivillighed
Mange vil gerne bidrage, men kan ikke overskue flere års engagement. Er der mulighed for at involvere sig i et konkret kortvarigt tiltag i jeres kirke?

8. Giv plads til episodisk frivillighed
Tænk i organisering frem for organisation. Skab mulighed for at oprette arbejdsgrupper, hvis det giver mening, og skab plads i økonomien til at frivillige kan handle på deres initiativer.

9. Tænk i tilknytning mere end fastholdelse
Flere ønsker at være frivillige i kortere perioder. Hvordan skaber vi rammerne, så vi holder folk tilknyttet? Har vi en frivillig-Facebookgruppe? Eller en liste af praktiske hjælpere, som kan indkaldes til enkeltstående arrangementer eller opgaver?

10. Se det hele menneske
Husk, at mange frivillige har en relation til kirken, der rækker ud over det frivillige engagement. Giv plads til at trække sig fra en frivillig opgave – og fortæl, at personen ikke behøver at høre mindre til af den grund.

MERE VIDEN OM FRIVILLIGHED

MERE VIDEN OM FRIVILLIGHED

Vil du vide mere eller sende en bestilling,
så kontakt os på

Tlf.: 33 73 00 33
kirkefondet@kirkefondet.dk