»Kirken i dag« er Kirkefondets magasin, der 4 gange om året bringer aktuelle kirkelige temaer op til debat og inspiration.

»Kirken i dag« henvender sig til menighedsrådsmedlemmer, præster, sognemedhjælpere og andre kirkeligt ansatte og interesserede.
Artiklerne skrives af erfarne fagfolk indenfor området og af aktive folk indenfor kirken. Temanumrene planlægges af en temagruppe, der kommer med ideer til indholdet.

Temaerne i 2017 er:
I menighedsråd - og hvad så?(udk. marts)
Hvad er en gudstjeneste? (udk. juni)
Nye målgrupper og arbejdsformer (udk. september)
Kirken på landet - hvad nu? (udk. december)

»Kirken i dag« er et abonnementsblad. Det bliver dog sendt gratis ud til Kirkefondets bestyrelse, repræsentantskab og udvalgsmedlemmer samt til Kirkefondets bidragydere og et udvalg af de kirkelige organisationer. 

Abonnement for »Kirken i dag« for 2017 koster kr. 250,- inkl. forsendelse. 
Abonnementet løber pr. kalenderår, indtil det opsiges.
Enkeltnumre - kr. 70,- (skriv det ønskede nummer i en kommentar ved bestillingen)
Ved bestilling til hele menighedsrådet giver vi 10% rabat. 

»Kirken i dag« er udkommet siden 2002 og har beskæftiget sig med mange spændende temaer. Det er stadig muligt at købe tidligere numre af »Kirken i dag«. Klik her for at se en oversigt over temanumrene. Du kan også se en indholdsfortegnelse over artiklerne i de enkelte temanumre. 


Sagt om "Kirken i dag"

Jan Lindhardt, fhv. biskop i Roskilde Stift, skrev følgende om magasinet: 

»Kirkefondets magasin "Kirken i dag" er meget læseværdigt, fordi det indeholder præcise og gode artikler om, hvorledes man i dag er kirke på det danske samfunds vilkår. Evangeliet står til evige tider, men betingelserne for at forkynde for det danske folk ændrer sig hele tiden, og magasinet tager pulsen på, hvor vi er henne nu. Magasinets artikler læser jeg altid med fornøjelse, for jeg er sikker på at få noget at vide, som jeg ikke havde tænkt over før«.

Sognepræst Jørgen Kjærgaard, Agger og Vestervig sogne sendte følgende i forbindelse med temanummeret om musik i kirken: 

»Af de alt for mange kirkelige nyhedsbreve og blade, der årligt ankommer i brevsprækken er Kirken i Dag blandt de absolut mest læseværdige. Det er en generel kvalitet ved bladet, som jeg ofte har haft lyst til at komplimentere jer for!
Nr. 4 - Temanummeret om kirkemusikken - som har min særlige interesse - blev så anledningen. Det skal I have en særlig tak for at have fundet på og fundet frem til indholdet i. Det er et inspirerende, visionært og spændende læsestof der her præsenteres - som vanligt i en grafisk indbydende form.
Jeg har endnu blot strejflæst det - men det er, som i øvrigt flere nr. af bladet - lagt hen til nærmere og gentagen fordybelse. Kort sagt: Tak for det...«