• Kirkefondet opstod i København i 1890. Formålet var at gøre kirken nærværende og vedkommende for mennesker i storbyen ved at bygge kirker, opbygge menighedsliv og ansætte præster i den hastigt voksende by. 
  • I dag arbejder Kirkefondet i hele landet, og formålet er at skabe liv og vækst i folkekirkens menigheder og fremme mulighederne for at gå nye veje i den kristne forkyndelse. I dag "bygges" kirkerne ikke ved indsamlinger til mursten, men ved at sætte fokus på nye muligheder for at formidle kirkens budskab, og nye muligheder for at bruge kirken, så den giver svar på nogle af de spørgsmål, der rejses i dag.


Kirkefondet har tre fokusområder, som der arbejdes særligt med:
Kirkers liv og vækst, Kirkers brug og Kirker i København.

Kirkers liv og vækst

Visioner og mål
Lokal Kirkeudvikling: projektforløb til udvikling af de lokale kirker
Profiler og analyser
Foredrag
Kurser og konferencer
Udgivelser:
 "Kirken i dag""Vejkirker og andre åbne kirker", udgivelser"Kirkeadresser"

Kirkers brug

Fremme diskussionen, indsamle viden, konferencer og temadage


Kirker i København

Vidensopsamling, aktiv deltagelse omkring nytænkning, videreformidling af erfaringer