hline
 

Udgivelser

Kirkefondet udgiver magasinet »Kirken i dag«, bøger, hæfter og andet materiale, der kan inspirere og hjælpe menighederne med liv og vækst i kirken.

Udgivelserne kan bestilles ved henvendelse til Kirkefondet.

Kirken i dag

»Kirken i dag« er Kirkefondets magasin, der udkommer 4 gange om året og bringer aktuelle kirkelige temaer op til debat og inspiration.
Magasinet henvender sig til menighedsrådsmedlemmer, præster og andre kirkeligt ansatte og interesserede.
Læs mere ved at klikke her

Bøger, hæfter og andre udgivelser

Kirkefondet udgiver og sælger bøger, hæfter, postkort, musik, plakater m.m., der kan bruges til inspiration og debat, til besøgende i kirken eller i forskellige undervisnings-
sammenhænge.  
Se vore udgivelser her.
Se vore ældre udgivelser her. 

Kirkeadresser

Programmet »Kirkeadresser« henvender sig til kirkelige organisationer, som har brug for en adressedatabase over præster, menighedsrådsformænd, kirkelige organisationer m.fl.
Læs mere om Kirkeadresser her. 

 
 
hline