Babysalmesang, minikonfirmander eller besøgstjeneste? Før man iværksætter nye aktiviteter eller lukker eksisterende, er det væsentligt at vide noget om de mennesker, man skal være kirke for. Nemlig de mennesker, der bor i sognet. Kirkefondets befolkningsanalyser giver jer et klart billede af indbyggerne i sognet og gennemgår udviklingen i befolkningssammensætningen gennem næsten to årtier.

Analyserne tager udgangspunkt i befolkningsoplysninger pr. 1.1.2019 samt sognedemografisk statistik pr. 1.1.2017 leveret af Kirkeministeriet og Danmarks Statistik.

Sogneprofil

Sogneprofilen giver i 17 diagrammer med forklarende tekst et enkelt og klart billede af de mennesker, som bor i jeres sogn. Vi ser bl.a. på den aktuelle befolkningssammensætning i aldersgrupper, befolkningsudviklingen fra 2000-2019, indbyggernes herkomst, børn 0-17 år, husstandstyper og indkomstniveau, tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsesniveau samt folkekirkemedlemsskab.
Profilen er på ca. 24 sider + bilagsmateriale i form af sognedemografiske talsæt for 2000, 2004, 2008, 2011, 2014 og 2017 samt tillægsbilag med befolkningsoplysninger pr. 1.1.2019. Se et eksempel her.

Pris kr. 4.500 ekskl. moms. Kontakt os for nærmere aftale ved ønske om en samlet profil for et pastorat.

Sogneprofilen har været et virkeligt godt redskab for os her i Møllevangskirken. Vi har brugt den dels til at belyse hvilke lokale behov, vi kunne være med til at imødekomme som kirke, og dels til at prioritere igangværende aktiviteter og nye tiltag. Helt konkret blev det klart for os, at 25 % af indbyggerne i sognet skiftes ud hvert år. Den viden betyder noget i forhold til den måde, vi f.eks. tænker kirkeblad og anden ekstern kommunikation. At vi skal blive ved at fortælle, hvem vi er. Vi blev også klar over, at der er en grund til, at vi ikke har stor tilslutning eller berøring med børn i skolealderen. Der bor ganske enkelt markant færre i den aldersgruppe end gennemsnitligt. Det har betydet en omprioritering af vores arbejde med børn, så vi i langt højere grad satser på førskolebørn. Det betyder også færre frustrationer, fordi vi nu har en forklaring, hvorfor det er sådan - og hvordan verden ser ud.

Hanne Jul Jakobsen, sognepræst ved Møllevangskirken i Århus

Sogneanalyse

Sogneanalysen giver i 36 diagrammer med dybdegående tekst en gennemgribende analyse af indbyggerne i jeres sogn. Vi beskriver den aktuelle befolkningssammensætning, befolkningsudviklingen fra 2000-2019, indbyggernes herkomst, børn 0-17 år, husstandstyper og indkomstniveau, tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsesniveau. Dertil kommer særafsnit om folkekirkemedlemsskab, herunder blandt etniske danskere og i børnegruppen, samt på udviklingen i forholdet mellem fødte og døbte, og endelig ser vi på ind- og udmeldelser af folkekirken i sognet i perioden 2007-2018 og kirkelige handlinger i 2006-2018.
Sogneanalysen rummer også standardafsnit med tanker om det at være kirke og menighed i dag, og giver inspiration til det kirkelige arbejde. Der er et vidensafsnit, som samler forskningsresultater fra den seneste danske forskning på det folkekirkelige område med bidrag fra bl.a. Peter Lüchau, Marie Vejrup Nielsen og Kirsten Donskov Felter m.fl. Endelig medfølger en oversigt med nøgletal for stift, provsti og nabosogne, hvor vi peger på, hvilke sogne i nærområdet, der har mest tilfælles med jeres. Se et eksempel her.
Analysen er på ca. 85 sider + bilagsmateriale

Pris kr. 12.000 ekskl. moms

En sogneanalyse fra Kirkefondet kan varmt anbefales. Den giver et godt indblik over sognets indbyggere. Vi fandt ud af, at der er over 6.000 unge mellem 20-34 år. Det er næsten 45 % af sognets indbyggere! Menighedsrådet har som følge af denne viden ansat en ungdomsmedarbejder, der særligt skal tage sig af de helt unge. Endvidere har vi etableret et samarbejde med kollegier i sognet og ungdomspræsten i Århus. En anden spændende ting, vi fandt ud af gennem undersøgelsen, er, at 20 % af sognets indbyggere flytter hvert år. 80 % af dem er de unge. De seneste tal viser, at vi i 2013 fik næsten 4.000 nye indbyggere. det betyder, at vi hele tiden skal satse på at synliggøre kirken.

Martinus Nielsen, menighedskoordinator i Christians Sogn i Århus

Fremlæggelse af sogneprofil/sogneanalyse

Få en grundig gennemgang af oplysningerne i sogneprofilen/sogneanalysen med rum til samtale om tallenes betydning for kirken fx for menighedsrådet eller ved en sogneaften. Varighed ca. 2 timer.

Pris kr. 4.000 ekskl. moms og rejseudgifter.

En sogneprofil eller en sogneanalyse er et godt grundlag for en inspirationsdag om visioner og mål. Læs mere her.

Fremlæggelse af sogneprofil/sogneanalyse med workshop

Få en grundig gennemgang af oplysningerne i sogneprofilen/sogneanalysen med oplæg til debat om tallenes betydning for kirken. Efterfølgende arbejder vi med at omsætte tallenes betydning til fremtidige fokuspunkter for det kirkelige arbejde i sognet og med idéudvikling på baggrund af fokuspunkterne. Varighed ca. 4 timer.

Pris kr. 8.000 + moms og rejseudgifter

En sogneprofil eller en sogneanalyse er et godt grundlag for en inspirationsdag om visioner og mål. Læs mere her.

Sognestatistik

Få en nyeste statistiske oplysninger om jeres sogn, provsti eller stift - eventuelt sammen med oplysninger fra tidligere år til sammenligning. Statistikken omfatter 7 tabeller om bl.a. befolkningssammensætning, folkekirkemedlemsskab, husstandstyper og tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er muligt at købe talsæt fra  2000, 2004, 2008, 2011, 2014 og 2017. Materialet bygger på tal fra Kirkeministeriet og Danmarks Statistik.
Se et eksempel på et talsæt her.

Pris kr. 1.150,- ekskl. moms pr. talsæt. Ved flersognspastorater giver vi 10% pr. talsæt

Vil du vide mere eller sende en bestilling,
så kontakt os på

Tlf.: 33 73 00 33
kirkefondet@kirkefondet.dk