Foredrag: Fordybelse i gudstjenestens liturgi
Søndagsgudstjenestens ritual præsenteres på en anderledes og inspirerende måde, evt. i samspil med kirkens præst. Efter en fortællingsbaseret indføring i liturgien, kommer deltagerne til at arbejde med at fordybe sig i dele af gudstjenesten i mindre grupper. Det giver et dybere kendskab til og ofte en større glæde ved gudstjenesten.
Varighed: ca. 1½ time inkl. samtale
Kr. 4.000,- ekskl. moms og rejseudgifter

Workshop: Gudstjenesteudvikling i jeres kirke
Denne workshop består af introduktionen om fordybelse i gudstjenestens liturgi (se ovenstående omtale). Efterfølgende arbejder vi med at udvikle søndagsgudstjenesten i den retning, I ønsker det. Det kan for eksempel handle om større engagement i gudstjenesten fra andre end de ansatte, udvikling af nye bønner, inddragelse af flere æstetiske udtryk. På baggrund af en indledende dialog med arrangøren hos jer vil vi holde et oplæg til inspiration, hvorefter vi eller I selv leder en proces omkring fornyelse af gudstjenesten.
Workshoppen kan fx arrangeres for menighedsråd og ansatte eller være et åbent arrangement for alle interesserede.
Varighed: ca. 3½ time inkl. samtale
Kr. 9.000,- ekskl. moms og rejseudgifter

Dobbeltworkshop: Udvikling af nye gudstjenesteformer
Vil I gerne udvikle en ny gudstjenesteform, fx til en hverdagsgudstjeneste? Vi kan give inspiration fra andre kirkers arbejde med gudstjenesteudvikling og understøtte jeres idéudviklings- og planlægningsfase. Man kan let komme til at kaste sig over planlægningen, før man har fået talt igennem, hvad det egentlig er, man gerne vil med gudstjenesten. Ved at komme rundt om følgende temaer, får I arbejdet både kreativt og i dybden:  Værdier, refleksion, tradition, kroppen i rummet, involvering, lokal virkelighed og samarbejde.
Varighed: 2 workshops à ca. 3½ time inkl. samtale
Kr. 16.000,- ekskl. moms og rejseudgifter


Vil du vide mere eller aftale nærmere,
så kontakt os på

Tlf.: 33 73 00 33
kirkefondet@kirkefondet.dk