marts 20,2020

...men vi følger selvfølgelig myndighedernes anvisninger mod Corona-virus, så Kirkefondets medarbejdere arbejder fortrinsvis hjemmefra. Vi tager dog stadig telefoner, svarer på e-mails, udsender bestillinger m.m., men vores kontor på Frederiksberg er ikke åbent! Situationen har selvfølgelig betydet, at vi har måttet aflyse nogle arrangementer og udskyde udsendelsen af vejkirkebrochurer. Men vi...

...men vi følger selvfølgelig myndighedernes anvisninger mod Corona-virus, så Kirkefondets medarbejdere arbejder fortrinsvis hjemmefra. Vi tager dog stadig telefoner, svarer på e-mails, udsender bestillinger m.m., men vores kontor på Frederiksberg er ikke åbent! Situationen har selvfølgelig betydet, at vi har måttet aflyse nogle arrangementer og udskyde udsendelsen af vejkirkebrochurer. Men vi...

Læs mere

marts 20,2020

af Henrik Bundgaard Nielsen, generalsekretær i Kirkefondet

Folkekirkens biskopper har i samarbejde med Kirkeministeriet hurtigt taget initiativ til, at der opretholdes et nødberedskab i folkekirken, så dåb, vielser og begravelser/bisættelser i meget beskedent omfang kan finde sted. Ved siden af dette er der lokalt rundt om i landets sogne udvist stor opfindsomhed med, hvordan folkekirken fortsat...

af Henrik Bundgaard Nielsen, generalsekretær i Kirkefondet

Folkekirkens biskopper har i samarbejde med Kirkeministeriet hurtigt taget initiativ til, at der opretholdes et nødberedskab i folkekirken, så dåb, vielser og begravelser/bisættelser i meget beskedent omfang kan finde sted. Ved siden af dette er der lokalt rundt om i landets sogne udvist stor opfindsomhed med, hvordan folkekirken fortsat...

Læs mere

december 17,2019

Læs generalsekretær Henrik Bundgaard Nielsens aktuelle kommentar

For godt en måned siden afholdt Kirkefondet en velbesøgt konference med temaet: ”Et samfund i forandring – hvad bliver folkekirkens svar?” Heri ligger jo underforstået, at der er en forventning om, at folkekirken rent faktisk reagerer på de forandringer, som sker i samfundet og i det folk, som kirken skal være kirke for og sammen med. Konferencen sluttede da også med forskellige bud på, hvad der...

Læs mere

november 26,2019

I forbindelse med Kirkefondets konference den 16. november 2019 med temaet ”Et samfund i forandring – hvad bliver folkekirkens svar?” var Lars Kolind, iværksætter, bestyrelsesformand, adjungeret professor, inviteret til at give et oplæg med titlen: Forandring og innovation i folkekirken – en mulighed/en nødvendighed?

Han blev imidlertid forhindret i at deltage i konferencen, men havde i stedet...

I forbindelse med Kirkefondets konference den 16. november 2019 med temaet ”Et samfund i forandring – hvad bliver folkekirkens svar?” var Lars Kolind, iværksætter, bestyrelsesformand, adjungeret professor, inviteret til at give et oplæg med titlen: Forandring og innovation i folkekirken – en mulighed/en nødvendighed?

Han blev imidlertid forhindret i at deltage i konferencen, men havde i stedet...

Læs mere

oktober 15,2019

Er der dukket nye op i jeres kirke indenfor det seneste års tid? Hvis ja, er det så nogen, I har talt med? Ved I fx, hvad de hedder?

Det kan lyde som et meget banalt spørgsmål, men det er det faktisk ikke. I en stor del af den danske folkekirketradition falder vi ikke de nye om halsen. Tanken er ofte meget velment: De nye må gerne have lov til at komme ind ad døren og få frakken af – i overført...

Er der dukket nye op i jeres kirke indenfor det seneste års tid? Hvis ja, er det så nogen, I har talt med? Ved I fx, hvad de hedder?

Det kan lyde som et meget banalt spørgsmål, men det er det faktisk ikke. I en stor del af den danske folkekirketradition falder vi ikke de nye om halsen. Tanken er ofte meget velment: De nye må gerne have lov til at komme ind ad døren og få frakken af – i overført...

Læs mere

oktober 15,2019

Lørdag 16. november 2019 kl. 10-16 afholder Kirkefondet konference med temaet: "Et samfund i forandring – hvad bliver folkekirkens svar? Forandring – forankring – forsvar - forstening….??”

I de større byer er der markante demografiske udfordringer – hvordan reagerer kirken på det?
I nogle landområder sker der stor fraflytning, mens andre områder oplever at have mange ”turister” en stor del af...

Lørdag 16. november 2019 kl. 10-16 afholder Kirkefondet konference med temaet: "Et samfund i forandring – hvad bliver folkekirkens svar? Forandring – forankring – forsvar - forstening….??”

I de større byer er der markante demografiske udfordringer – hvordan reagerer kirken på det?
I nogle landområder sker der stor fraflytning, mens andre områder oplever at have mange ”turister” en stor del af...

Læs mere