februar 8,2018

Læs generalsekretær Henrik Bundgaard Nielsens aktuelle kommentar

Da Kirkefondet i efteråret 2017 inviterede til en konference om at være kirke i byområder med stor vækst i indbyggertallet, fandt vi hurtigt omkring 20 sogne rundt om i landet, hvor der enten allerede var flyttet flere tusinde beboere ind i nybyggede områder, eller hvor det forventes at ske inden for en overskuelig fremtid. I nogle af de nye byområder er der allerede planer om at bygge en ny...

Læs mere

januar 12,2018

Brorsons på Nørrebro og uKirke på Vesterbro var de to første ungdomskirker i Danmark. De blev helt eller delvist fritaget for mange af de opgaver, som en almindelige sognekirke skal løfte. De fleste af os vil derfor med rette kunne tænke ”det vil aldrig kunne lykkes her hos os”. Men der er alligevel meget af det, som de to kirker gør og kan, som også kan bruges i en sognekirke. Nogle ting kan...

Brorsons på Nørrebro og uKirke på Vesterbro var de to første ungdomskirker i Danmark. De blev helt eller delvist fritaget for mange af de opgaver, som en almindelige sognekirke skal løfte. De fleste af os vil derfor med rette kunne tænke ”det vil aldrig kunne lykkes her hos os”. Men der er alligevel meget af det, som de to kirker gør og kan, som også kan bruges i en sognekirke. Nogle ting kan...

Læs mere

december 15,2017

Læs generalsekretær Henrik Bundgaard Nielsens aktuelle kommentar.

En levende domkirke med mange gudstjenester
Før jul var Kirkefondets personale på besøg i Lunds domkirke - et af Sveriges 7 underværker og landets mest besøgte kirke med tre stjerner i Michelins turistguide. Der kommer da også – især om sommeren - mange turister til kirken – også store grupper i busser fra krydstogtskibene i Københavns havn. Man kan derfor frygte, at en sådan kirke, som har en lang...

Læs mere

december 14,2017

Der er netop udkommet et nyt nummer af "Kirken i dag", som beskæftiger sig med kirken på landet.

I temanummeret om kirken på landet ser vi kirkens rolle på landet. Hvordan skal kirken forandre sig, så den tilpasser sig det omkringliggende samfund? Skal der nedlægges eller omstrukteres? Kan nogle af kirkerne på landet måske bruges til flere ting? Hvor langt er man kommet hos Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter med projektet om kirken på landet? Hvordan har man udviklet kirken på landet...

Læs mere

december 12,2017

At praktisere diakoni er at praktisere næstekærlighed, men hvordan kommer til udtryk som faglighed i dagens Danmark. Dette er et af de spørgsmål, som diakon, underviser og konsulent Conny Hjelm giver sit bud på i bogen "Diakoni for novicer og nørder". Ved at sætte fokus på diakoniens faglighed henvender bogen sig til såvel dem, der aldrig har stiftet bekendtskab med diakoni før, som til dem, der...

At praktisere diakoni er at praktisere næstekærlighed, men hvordan kommer til udtryk som faglighed i dagens Danmark. Dette er et af de spørgsmål, som diakon, underviser og konsulent Conny Hjelm giver sit bud på i bogen "Diakoni for novicer og nørder". Ved at sætte fokus på diakoniens faglighed henvender bogen sig til såvel dem, der aldrig har stiftet bekendtskab med diakoni før, som til dem, der...

Læs mere

oktober 31,2017

Læs generalsekretær Henrik Bundgaard Nielsens aktuelle kommentar.

”Står og falder folkekirken med sognet?” Det var titlen på et oplæg, som lektor Kjeld Sloth Nielsen fra Folkekirkens Uddannelses- og Vi-denscenter (FUV) holdt, da Præsteforeningen i samarbejde med biskopperne og Landsforeningen af Menighedsråd i september 2017 stod for en konference om funktionspræsterne og deres arbejdsvilkår. Ca. hver sjette folkekirkepræst har titel af funktionspræst som f.eks....

Læs mere