Sæt et x i kalenderen - Konference: Er folkekirkens sammenhængskraft truet?

Er folkekirkens sammenhængskraft truet? Kirkefondet sætter igen fokus på aktuelle temaer i folkekirken og inviterer til konference lørdag 9. november 2024 kl 10-16 i København

I medierne, i debatter, ved udvalgsarbejde, i interesseorganisationer og mange andre steder er drøftelser i gang, som indikerer en folkekirke, som kæmper med at være relevant og nærværende på alle arenaer. 
•    Hvordan kan en og samme folkekirke rumme både at være kirke i små landsogne med vedligeholdelsestunge gamle kirkebygninger og at være kirke i nye hastigt voksende boligområder og blandt storbyens unge voksne? 
•    Hvordan kan de mange ikke-etniske danskere rummes i folkekirken?
•    Er folkekirken i fare for at knække over? 
•    Hvem har overblik over, hvordan folkekirkens økonomi forvaltes bedst muligt til gavn for kirkens liv og vækst? 
•    Er der brug for et nationalt demokratisk organ til at tage vigtige beslutninger for folkekirkens indre og ydre anliggender? 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen og deltag i konferencen i København lørdag den 9. november 2024 (nærmere sted oplyses senere), hvor personer fra dansk kirkeliv med teoretisk indsigt og praktisk erfaring med folkekirkens udfordringer vil give bud på hvilke veje vi kan gå som folkekirke – og lægge op til debat blandt konferencens deltagere.

På konferencen vil der desuden være inspiration fra de skandinaviske lande om, hvordan de i deres respektive kirker forsøger at løse kirkernes udfordringer i dag i forhold til f.eks.: De mange gamle kirkebygninger, faldende dåbstal og medlemstal og stigende uvidenhed om kristendom. Der gives også bud på, hvordan vi som kirker griber de muligheder, der er i et folk, som fortsat er religiøst søgende og griber ud efter mening med livet og gerne ser en kirke, som tager medansvar på de sociale udfordringer.

Nærmere oplysninger om konferencen offentliggøres senere. Så følg med her på siden!