Netværksdag og rundbordssamtale om dåb

Kirkefondet og Folkekirkens Mellemkirkelige Råd inviterer til netværksdag og rundbordssamtale om dåb med titlen "Forandringer i dåb – danske erfaringer og perspektiver" onsdag d. 25. august 2021, kl. 10:30-15:30 i mødelokalet i stueetagen, Odense Stift (Klingenberg), Odense  eller digitalt via Zoom. Der er et meget begrænset antal pladser til selve mødet, men man kan sagtens deltage digitalt. Tilmelding til Jonas Adelin Jørgensen jaj@interchurch.dk

Dåbsliturgi og -teologi forandres og udvikles. Hvordan ser den nutidige danske diskussion om dåb og ændringer i dåbspraksis og -teologi ud? Det vil vi sammen finde ud af på denne netværksdag, hvor reflekterende praktikere inviteres til en rundbordssamtale om forandringer i dåb. Målet for dagen er dobbelt: dels af samle et dansk netværk af personer engageret i den nutidige dåbspraksis og -teologi, og dels at kortlægge hvilke spørgsmål der er vigtigst i en dansk kontekst. Det vil vi gøre gennem at inddrage både forskere og reflekterende praktikere, og både i form af oplæg og samtale.

Program:
• Tine Lindhardt, biskop Dåbsliturgi og dåbsteologi
• Jette Bendixen Rønkilde Overblik over tilbagemeldingerne til liturgipostkasserne
• Berit Weigand Berg Udskudt dåb – hvad ved vi?

Inviterede: forskere såvel som reflekterende praktikere – præster, kirke-kultur-medarbejdere, skoletjenesten, kommunikationsmedarbejdere, menighedsrådsmedlemmer og lægfolk – som på forskellige måder arbejder med dåbspraksis og -teologi.

Netværksdagens kontekst: Der har både i Danmark og de øvrige nordiske lande været fokus på dåb i de senere år. I Danmark har bla. stifter, Menighedsrådsforeningen, og forskere fokuseret på dåb i forskellige projekter, og der er i øjeblikket en pågående proces omkring dåbs- og nadverliturgi. Kirkefondet har stor erfaring med både netværksarbejde og med dåbstematikken, og er en vigtig ressource i en dansk kontekst. Det Mellemkirkelige Råd har været tovholder på et nordisk projekt om dåb, som har dokumenteret udviklingen i dåbspraksis og dåbsteologi i Sverige, Norge, Finland, Island og Danmark. Det fællesnordiske projekt ’Churches in Times of Change’ finder sted i perioden 2019-2021 (www.churchesintimesofchange.org), og er et samarbejde mellem fem nordiske lutherske folkekirker omkring forandringer i kirkepraksis og teologi i det nordiske område. Som pilotprojekt har der været fokus på dåben i de nordiske kirker, og pilotprojektet dokumenterer udviklingen i dåbspraksis og dåbsteologi i Sverige, Island, Finland, Norge og Danmark, og ser på både forskning og praksis omkring dåb.