Tager I en fælles debat om jeres mål, vil det hjælpe jer til at blive bevidste om formålet med jeres indsats, til at finde en fælles vision for jeres arbejde og til at trække på samme hammel i hverdagen.

Inspirationsdag om visioner og mål i sognet
Kirkefondet hjælper med at tilrettelægge og gennemføre en dag, hvor I drøfter jeres kirkes fremtid. En erfaren medarbejder fra Kirkefondet sparrer med jer og hjælper diskussionen i gang, så I selv formulerer jeres visioner og mål. Gennem oplæg og drøftelser i grupper og i fællesskab, når I frem til konkrete målsætninger og udkast til handlingsplaner, som I sammen kan arbejde videre med. I de sidste tre menighedsrådsperioder har Kirkefondet hjulpet ca. 400 sogne igennem en sådan proces.

En visionsdag kan enten tage udgangspunkt i en demografisk profil eller analyse af jeres sogn/pastorat eller på anden måde sætte gang i en snak om, hvilken verden vi egentlig skal være kirke i. Derefter arbejdes der på forskellig vis med, hvad vi hver især finder værdifuldt og godt i kirken, inden der konkret ses på kirkens vision og ønsker til fremtiden. Dagen ende ud med nogle konkrete bud på, hvordan I kommer videre med arbejdet på netop jeres sted.

Klik på nedenstående link or at læse mere:
Målsætning i sognet - Kirkefondets erfaringer

Priseksempler:

Inspirationsdag om visioner og mål

Få hjælp til at komme i gang med en målsætningsproces for at finde fælles retning og mål for kirkens arbejde.

Inspirationsdag uden demografiske profiler og analyser
Kr. 16.000,- ekskl. moms og rejseudgifter


Inspirationsdag inkl. en sogneprofil
Kr. 19.500,- ekskl. moms og rejseudgifter
For pastorater tillægges kr. 1.000 + moms pr. ekstra sogn, som indgår i sogneprofilen

Inspirationsdag inkl. en sogneanalyse
Kr. 27.500,- ekskl. moms og rejseudgifter
For pastorater tillægges kr. 1.000 + moms pr. ekstra sogn, som indgår i sogneanalysen

Læs mere om sognestatistik, sogneprofiler og sogneanalyser ved at klikke her.

Programmet for dagen laves i samarbejde med jer, så der tages udgangspunkt i jeres konkrete virkelighed og ønsker. Kontakt os derfor for nærmere aftale. 

Vil du vide mere eller aftale nærmere,
så kontakt os på

Tlf.: 33 73 00 33
kirkefondet@kirkefondet.dk

Vi havde en meget fin visionsdag med Kirkefondet. Jeg var personligt meget tilfreds med forløbet og udbyttet, og det var også den tilbagemelding, jeg fik fra både menighedsrådsmedlemmer og præster. Folk var glade for, at det var konkret, samtidig med at vi fik løftet diskussionen op på et mere overordnet plan. Jeg synes, vi gennemgående havde en rigtig fin diskussion. At dagen så i et vist omfang bekræftede, at vi allerede har fat i nogle af de rigtige aktiviteter, synes jeg faktisk er godt og en stor styrke i vores videre arbejde. Tak for et fint oplæg og god styring af dagen. Jeg vil uden forbehold anbefale Kirkefondets forløb til andre menighedsråd!

Hans-Henrik Jørgensen, menighedsrådsformand, Godthaabs sogn, Frederiksberg