Dåb og medlemskab

”Det, der sker i dåben, gør os trygge”. Sådan lyder en af dåbssamlerne. Og sådan konkludere to præster, der har lavet en undersøgelse om dåb. Måske er det netop derfor at kirken har en længsel efter at døbe børn, unge og voksne. Når antallet af døb falder og når procenterne af dåb falder, kunne vi let svare, at sådan må det være og henvise til at ”det er tiderne”. En del undersøgelser har forsøgt at komme tættere på svaret på hvorfor dette sker. Der er talt med forældre, der har valgt dåben fra. Og dem, der har valgt dåben til. Der er talt med konfirmander, der er blevet døbt kort inden deres konfirmation. Og der er talt med voksne, der er blevet døbt ved en drop in-dåb. Svarene peger på at det forsat handler både om tro og om tradition. Det nye er måske at det også handler om autensitet. Traditionen bliver ikke automatisk valgt til, fordi vi plejer. De bliver valgt til, hvis de giver mening også for de nye generationer. Eller sagt lidt mere populært: det er ikke længere bedstemor, der afgør om barnebarnet skal døbes. Det er helt op til barnets forældre eller konfirmanden selv af afgøre.

Men selv om valget ligger suverænt hos forældrene, konfirmanden eller den voksne, så er der alligevel meget som kirken kan gøre. Bl.a. at stille sig tydeligt til rådighed som nogen, der gerne vil tale om dåb med den, der gerne vil vide mere inden valget træffes.

 

Medlemskab

De fleste medlemmer har mere end en grund til at være medlem af folkekirken. For overskuelighedens skyld, taler vi om at der i hovedtræk findes fem typer af grunde til at være medlem af folkekirken. Desto flere grunde, medlemmer har, desto stærkere er følelsen af tilhørsforhold. Denne viden er meget værd for alle, der arbejder med kirke. Både for den lokale kirke, der ønsker at skabe stærkere bånd til medlemmerne. Men også til fx sogne, der står overfor sammenlægninger. Her kan det være en fordel af være opmærksom på at nogle medlemmer kun har en grund til at være medlem. Og den skal vi om muligt helst udgå at kappet over.

 

Genindmeldelse

På samme måde som med dåb, hører vi også om, at et medlemskab skal være autentisk. Det kommer særligt frem i samtaler med mennesker, der tidligere har meldt sig ud, men sidenhen har meldt sig ind igen. De meldte sig ud af mange grunde, og de melder sig ind igen at næsten lige som mange grunde. Ofte fordi det nu ikke længere virker rigtigt ikke at være medlem. Fordi troen, livet eller familien har ført en et andet sted hen. Også her ved vi, at kirken kan gøre en forskel. Og at den faktisk gør en stor forskel også når den ikke er bevidst om det. Både i positiv og i negativ retning. Bliver man fx mødt af en høj grad af venlighed fra en kirketjener, kan det siden hen være med til at man bliver genindmeldt. 

 

Vil du vide mere eller aftale nærmere,
så kontakt os på

Tlf.: 33 73 00 33
kirkefondet@kirkefondet.dk

 

Mere viden om dåb og medlemsskab 

LINK

Foredrag og workshops om dåb og medlemskab

LINK