Befolkningens religiøsitet og forhold til folkekirken 2020
Undersøgelse "Religiøsitet og forholdet til folkekirken" udarbejdet for Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter af Jais Poulsen, Astrid Krabbe Trolle, Maiken Friischman Larsen og Bjarke Schønwandt Mortensen og udgivet i juni 2021.

Religiøsitet blandt folkekirkemedlemmer
af Peter B. Andersen, Jakob Erkmen og Peter Gundelach
Artikel i "Kirken i dag" 3/2019 om danskernes religiøsitet iflg. den danske værdiundersøgelse fra 2019

Befolkning og folkekirke i Danmarks fire største byer
Kort rapport fra Kirkefondet fra 2018, hvor vi har kigget på, hvor ens eller forskellig befolkningen er og udvikler sig i bysogne (domprovstier i landets 4 største byer, og hvordan det forholder sig med folkekirkemedlemskabet i byerne. 

Fakta om folkekirkens medlemmer
Kort introduktion til området af Peter Lüchau (februar 2016)

Hvad forventer folket af kirken?
Et medlemsperspektiv på forandringer i folkekirkens struktur på landet, i forstæderne og i byen. Rapport fra Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter 2014.
Undersøgelse og kort introduktion til den af Kirsten Donskov Felter. 

Sognemenigheder og mange andre slags menigheder
Uddrag af kapitel 5 i "Ny praktisk teologi" af Hans Raun Iversen, Eksistensen 2018
Læs uddraget her.

Vil du vide mere eller sende en bestilling,
så kontakt os på

Tlf.: 33 73 00 33
kirkefondet@kirkefondet.dk