Kirkefondet lever af kontakten til menighederne. Kirkefondet har et netværk af af frivillige rundt om i hele landet, som er en vigtig del af vores arbejde. Netværket består af kontaktpersoner, arbejdsgrupper og udvalg i landets stifter. 

Udvalgene i stifterne

- formidler lokale ideer til Kirkefondet og tager lokale initiativer inden for Kirkefondets arbejdsområde. Det kan være kursusvirksomhed, gudstjenestearbejde, undersøgelser, arbejdsgrupper om bestemte temaer eller formidling af Kirkefondets tilbud. Det lokale arbejde finder ofte sted i samarbejde med andre lokale udvalg eller organisationer.

Udvalgene i stifterne kan desuden tage arbejdsopgaver op, som bestyrelsen lægger ud til dem, og udvalgene deltager i de løbende overvejelser over Kirkefondets handlingsplan.
Alle interesserede kan blive tilknyttet et udvalg - eller selv være med til at oprette et i de stifter, hvor der p.t. ikke er noget udvalg. Udvalgene har forskellige størrelser og arbejdsformer alt efter lokale behov.

Der er pr. 5.11.2016 aktive udvalg i :
Helsingør Stift 
Århus Stift 

Kontaktpersoner for udvalg
Kontaktpersoner pr. 5.11.2016

Helsingør Stift: 
Jørgen Gersborg-Hansen

Århus Stift: 
Henrik Oest

Arbejdsgrupper/udvalg

Der oprettes løbende ad hoc arbejdsgrupper om enkeltprojekter eller emner inden for Kirkefondets arbejdsområder. 

Pr. 6.12.2018 er der følgende arbejdsgrupper/udvalg:

Netværk vedr. kirkebyggeri
Arkitekt MAA Leif Bahn
Sognepræst Helle Anker Bisgaard
Sognepræst Anette K. Nybo Henriksen
Museumsinspektør mag.art. Ulla Kjær
Sognepræst Knud Munck
Ingeniør Poul Jørgen Raagart
Arkitekt MAA Peter Villadsen
Præst og kunsthistoriker Anne-Mette Gravgaard
Sognepræst Kaj Bollmann
Generalsekretær Henrik Bundgaard Nielsen (fra staben)

Arbejdsgruppe vedr. Lokal Kirkeudvikling
Lektor Hans Raun Iversen (formand)
Lektor Anita Hansen Engdahl
Lærer Bodil Therkelsen
Provst Lars Seeberg
Provst Jørgen Christensen
Lærer Ruth Sønderskov Bjerrum
Jarl Ørskov, Folkekirke og Religionsmøde
Søren Dalsgaard, Folkekirkens Asylsamarbejde
Sognepræst Susanne Bach Ramsdal
Cand.theol. Jette Bendixen Rønkilde
Birgitte Nørgaard Warming, Danmission
Sognepræst Anna Helleberg Kluge