Studietur til Oslo – med inspiration til gudstjeneste- og kirkeliv i foråret 2021

august 27,2020

19. marts – 22. marts 2021
4 dage med foredrag, koncert, gudstjeneste, oplæg, samtale og meget mere. Mød bl.a. Erik Hillestad og andre i ”Kulturkirken Jakob”. Hør Sindre Eide fortælle om norsk gudstjenesteliv, Ingeborg Sommer holde oplæg om ”Begravelse – himmelsk nærværende” og Sturla Stålsett om ”Sårbarhedens teologi og skrøbelighedens liturgi”. Oslos biskop, Kari Veiteberg, fortæller om profetisk teologi og Jan-Olav Henriksen om gudstjenestens praksisdimensioner. Merete Thomasen giver indblik i det liturgiske reformarbejde og kirkens trosoplæring.

PROGRAM:

Fredag 19. marts 2021 
Formiddag: Ankomst til Oslo samt indkvartering på Smarthotel Oslo, St. Olavsgt 26, 0166 Oslo. 
Deltagerne sørger selv for frokost denne dag.

Eftermiddag:
Sturla Stålsett: Sårbarhedens teologi og skrøbelighedens liturgi…..
Elisabeth Tveito Johnsen: Sted, rom og praksis. Gudstjenester folk vil ha - en undersøgelse af øget gudstjenestedeltagelse ved et studie af udvalgte menigheder i Den norske kirke. 

Aften: Jazz-koncert 

Lørdag den 20. marts 2021

Formiddag:
Sindre Eide og Estrid Hessellund: Introduktion til norsk gudstjenesteliv.

Eftermiddag:
Jan-Olav Henriksen: Gudstjenestens praksisdimensioner samt ekklesiologier i de nye gudstjenesteteorier og praksisformer.
Eyvind Skeie: Salmer i samtiden, om kriterier for salmer etc.  

Aften:
Merete Thomasen: "Liturgi, språk og erfaring. Tendenser i liturgisk reformarbeid og trosopplæring"- om liturgi, sprog og erfaring og/eller om børnesalmer

Søndag den 21. marts 2021

Formiddag: Gudstjeneste i Lovisenberg kirke – samt samtale med kantor Ulf Nilsen

Eftermiddag:
Erik Hillestad: Introduktion til Kulturkirken og til Kirkeligt Kulturværksted
Biskop Kari Veiteberg: Kirke med kant – profetisk liturgi

Aften: Jakobsmesse i Kulturkirken Jakob 

Mandag den 22. marts

Formiddag:
Ingeborg Sommer: ”Begravelse – himmelsk nærværende” - Om erfarings- og sjælesorgsaspektet i begravelse og/eller dåb.

Derefter afrejse mod Danmark

Oplæg/foredrag vil foregå på forskellige lokaliteter i Oslo – bl.a Kirkens Hus. Nærmere detaljer følger senere.

Pris: kr. 4350,-
Prisen inkluderer: Overnatning på hotel i Oslo, fortæring fra fredag eftermiddag til og med mandag morgen  samt evt. transport i Oslo

Deltagerne skal selv sørge for og transport til Oslo og til Smarthotel Oslo, St. Olavsgt 26, 0166 Oslo.  

Tilmelding senest 1. februar 2021 til Kirkefondet på mail kirkefondet@kirkefondet.dk eller tlf. 33 73 30 33.

Det anbefales at søge menighedsråd, provsti, stift eller fonde mm. om støtte til studieturen, som er et væsentligt inspirationsbidrag i en tid, hvor folkekirken diskuterer gudstjeneste, liturgi m.m. Fristen for at indgive kommentarer til biskopperne i liturgidebatten er efter studieturen – nemlig 26. marts 2021.

Arrangør: Kirkefondet i samarbejde med Peter Arendt, Haslev Kirke, og Tine Illum, Værkstedet GudstjenesteLIV.