Kirkefondet søger ny studentermedhjælper

september 6,2019

Har du lyst til at arbejde med udvikling i folkekirken?

Kirkefondet søger en studentermedhjælper med tiltrædelse snarest muligt til at løse opgaver i relation til udviklingsforløb, netværksdage m.m. i sogne og provstier samt hjælpe med forefaldende arbejde på kontoret f.eks. korrekturlæsning af rapporter, opdatering af Kirkefondets hjemmeside og Facebookprofil. 

Dine arbejdsopgaver vil være:
Du bliver en del af den samlede stab hos Kirkefondet, der pt. tæller fire fuldtidsansatte. Stillingen fordeler sig nogenlunde 50/50 på følgende to arbejdsområder:

1) Assistance til udviklingskonsulenten i forbindelse med udviklingsforløb, netværksdage mm. i sogne og provstier: Diverse korrespondance før og efter netværksdage, seminarer mv., kopiering og klargøring af materiale til netværksdage, seminarer mv. samt deltagelse i disse med praktiske ”værtsopgaver”, renskrivning af noter fra workshops mm., deltage i følgegruppemøder og skrive referat fra disse møder.

2) Forefaldende arbejde på kontoret f.eks. pakning og forsendelse, opfyldning af salgsmaterialer, opdatering af adressedatabase, korrekturlæsning af rapporter, klargøring til møder, opdatering af Kirkefondets hjemmeside og Facebookprofil m.m.

Kirkefondet beskæftiger sig med en lang række meget forskellige ting og udvikler til stadighed nye tiltag. Du skal derfor forvente, at der kan forekomme andre opgaver end de her beskrevne.

Vi kan tilbyde:
Et arbejde i en mindre organisation, hvor der ikke er langt fra ide til handling
Et job med ansvar og udviklingsmuligheder
En plads på vores kontor på Frederiksberg
Løn efter aftale
Ca. 8 timer om ugen, hvor der både kan være uger med få timer og uger med mange timer. Weekender med arbejde kendes ca. 3 måneder i forvejen.

Vi forventer:
At du kan arbejde selvstændigt
At du har lyst til at arbejde med på kirkeudvikling og klar til at løse nye opgaver, også selvom de opstår med kort varsel
At du har lyst til og flair for digital kommunikation
At du er stabil, og vi kan regne med dig
At du er fleksibel og klar til at deltage på netværksdage, som også finder steder aftner/weekender
At du kender til den kirkelige verden
At du er klar på at yde praktisk hjælp til de ansatte på kontoret

Praktisk:
Ansøgning sendes senest fredag d. 20. september 2019 kl. 12.00 til Kirkefondets generalsekretær Henrik Bundgaard Nielsen på hbn@kirkefondet.dk. Du kan læse mere om Kirkefondet på www.kirkefondet.dk, ligesom du naturligvis er velkommen til at ringe eller skrive til Henrik Bundgaard Nielsen på 33 73 00 33 eller hbn@kirkefondet.dk
Samtaler forventes afholdt tirsdag d. 24. september og onsdag d. 25. september 2019.