oktober 31,2017

Læs generalsekretær Henrik Bundgaard Nielsens aktuelle kommentar.

”Står og falder folkekirken med sognet?” Det var titlen på et oplæg, som lektor Kjeld Sloth Nielsen fra Folkekirkens Uddannelses- og Vi-denscenter (FUV) holdt, da Præsteforeningen i samarbejde med biskopperne og Landsforeningen af Menighedsråd i september 2017 stod for en konference om funktionspræsterne og deres arbejdsvilkår. Ca. hver sjette folkekirkepræst har titel af funktionspræst som f.eks....

Læs mere

oktober 13,2017

At praktisere diakoni er at praktisere næstekærlighed, men hvordan kommer til udtryk som faglighed i dagens Danmark. Dette er et af de spørgsmål, som diakon, underviser og konsulent Conny Hjelm giver sit bud på i bogen "Diakoni for novicer og nørder". Ved at sætte fokus på diakoniens faglighed henvender bogen sig til såvel dem, der aldrig har stiftet bekendtskab med diakoni før, som til dem, der...

At praktisere diakoni er at praktisere næstekærlighed, men hvordan kommer til udtryk som faglighed i dagens Danmark. Dette er et af de spørgsmål, som diakon, underviser og konsulent Conny Hjelm giver sit bud på i bogen "Diakoni for novicer og nørder". Ved at sætte fokus på diakoniens faglighed henvender bogen sig til såvel dem, der aldrig har stiftet bekendtskab med diakoni før, som til dem, der...

Læs mere

september 25,2017

Kirkefondets udvalg i Helsingør Stift inviterer i samarbejde med stiftets distriktsforeninger  til en aften om, hvordan man udvikler menighedsintegrerende arbejde med konfirmanderne.
Hvordan definerer man de mål, som kirkeligt ungdomsarbejde må lægge sig efter og lade sig inspirere af, hvis man ønsker at bygge menighedsintegrerende videre på konfirmandforberedelsen?

Aftenen byder på to yderst...

Kirkefondets udvalg i Helsingør Stift inviterer i samarbejde med stiftets distriktsforeninger  til en aften om, hvordan man udvikler menighedsintegrerende arbejde med konfirmanderne.
Hvordan definerer man de mål, som kirkeligt ungdomsarbejde må lægge sig efter og lade sig inspirere af, hvis man ønsker at bygge menighedsintegrerende videre på konfirmandforberedelsen?

Aftenen byder på to yderst...

Læs mere

september 13,2017

Et nyt temanummer af "Kirken i dag" er netop udkommet.

Skal kirken henvende sig til særlige målgrupper? Hvor rummelig skal folkekirken være? Hvad betyder kirkens image for at nå nye målgrupper? Hvordan skal vi tænke kommunikation og indhold sammen? Hvordan skaffer vi mere viden om målgrupperne? Hvordan skaber man noget nyt? Det er nogle af de spørgsmål, som det nye temanummer beskæftiger sig med. Derudover er der eksempler på nye tiltag og målgrupper,...

Læs mere

juli 5,2017

Læs generalsekretær Henrik Bundgaard Nielsens kommentar om "små gudstjenester".

Læs hele kommentaren her.

Læs generalsekretær Henrik Bundgaard Nielsens kommentar om "små gudstjenester".

Læs hele kommentaren her.

Læs mere

april 17,2017

Temaet er "I menighedsrådet - og hvad så?" og henvender sig specielt til de nye menighedsråd

Hvordan skal vi være kirke på vores sted? Hvordan får vi taget hul på at tale om kirkens liv og vækst? Hvordan skaber vi gode vilkår for kirkens liv i sognet? Hvordan skal kirken være? Hvor henter menighedsrådet inspiration til sit arbejde? Hvordan taler vi sammen om kristendom og tro? Hvordan går vi til opgaverne? Hvad er menighedsrådets opgaver som arbejdsgiver? Hvordan får vi flere frivillige? 
...

Læs mere