Følgegruppe for Lokal Kirkeudvikling:
Hans Raun Iversen (formand), 
lektor, Center for Kirkeforskning ved Københavns Universitet
Anita Hansen Engdahl, lektor ved Pastoralseminariet i København
Bodil Therkelsen, lærer, menighedsrådsmedlem, distriktsforeningsformand, medlem af Roskilde Stiftsråd, bestyrelsesmedlem i Landsforeningen af Menighedsråd
Lars Seeberg, sognepræst i Taulov Kirke
Søren Dalsgaard, Folkekirkens Asylsamarbejde, Mellemkirkeligt Råd
Susanne Bach Ramsdal, sognepræst i Aaby Sogn
Jørgen Christensen, provst i Hillerød Provsti
Jette Bendixen Rønkilde, cand.theol.
Ruth Sønderskov Bjerrum, 3K-uddannelsen
Jarl Ørskov Christensen, sognepræst i Himmelev Sogn 
Birgitte Nørgaard Warming, Danmission 
Anna Helleberg Kluge, sognepræst i Sankt Povls Kirke, Korsør

Planlægningsgruppe for Lokal Kirkeudvikling:
Berit Weigand Berg
, udviklingskonsulent, Kirkefondet
Thea Lange Olsen, studentermedhjælper, Kirkefondet
Henrik Bundgaard Nielsen, generalsekretær, Kirkefondet
Ole Kamp, konsulent (Salling provstinetværk)

Hvis du vil have en udførlig og mere teologisk baggrund for Lokal Kirkeudvikling med tilhørende citater, så klik på nedenstående link.
Dokumentet er på 22 sider og lige til at læse og/eller printe ud.
Baggrund for Lokal Kirkeudvikling

 

 

Vil du vide mere om
Lokal Kirkeudvikling,
så kontakt os på

tlf.: 33 73 00 33
kirkefondet@kirkefondet.dk