Rekruttering af nye menighedsrådsmedlemmer
- en velkendt udfordring


Ved hvert eneste menighedsrådsvalg har der været røster fremme om, at det er svært at finde og rekruttere nye medlemmer til menighedsrådet. Derfor er det vigtigt, at I lokalt overvejer hvilke kandidater, der mangler i netop jeres menighedsråd, og hvordan I vil opfordre dem til at stille op?

Kirkefondet tilbyder derfor dit menighedsråd hjælp til at arbejde med følgende udfordringer op til og efter det kommende menighedsrådsvalg:
Hvordan finder vi kandidater til det nye menighedsråd?
Hvordan får vi skabt opmærksomhed omkring menighedsrådsvalget?
Afklaring af de forskellige funktioner og opgaver i et menighedsråd
- hvordan finder vi de rette personer til de rette roller/funktioner?
Hvilke nye kompetencer har vi brug for i det kommende menighedsråd?
Hvordan organiserer vi menighedsrådsarbejdet fremadrettet, så der f.eks. er plads til både ”drift og udvikling”?
Hvordan skaber vi en god kultur i vores menighedsråd?
Hvordan forstår vi menighedsrådsløftet, og hvordan vil vi arbejde ud fra det i hverdagen?
Hvordan får vi skabt tid og rum til at tale om andet end budget, regnskab, bygninger, ansættelser mm.?
Hvordan kan vi i god tid planlægge et ”generationsskifte” og få nye yngre kræfter ind i menighedsrådet?
Hvordan spiller menighedsrådsarbejdet sammen med nutidens ”frivillighedskultur”? 

Alle disse emner tilbyder vi ved nedenstående tre former:
Foredrag (ca. 1½-2 timer inkl. samtale): kr. 5000,- inkl. moms (plus rejseudgifter)
Workshop (ca. 3-4 timer): kr. 11.250,- inkl. moms (plus rejseudgifter) 
Individuel rådgivning, inspiration og sparring ved et menighedsrådsmøde 
(op til 2 timer): kr. 3750,- inkl. moms (plus rejseudgifter).

Ring på til os på tlf. 33 73 00 33 eller send en e-mail til kirkefondet@kirkefondet.dk
- og vi finder sammen en løsning på, hvordan I bedst får hjælp til at tackle udfordringer og opgaver i forbindelse med det forestående menighedsrådsvalg.

Vil du vide mere eller aftale nærmere,
så kontakt os på

Tlf.: 33 73 00 33
kirkefondet@kirkefondet.dk