Invitation til konferencen "At være kirke midt i byudvikling"

Kirkefondet inviterer til konferencen "At være kirke midt i byudvikling" lørdag d. 11. november 2017 kl. 10-16.

Rundt omkring i landet skyder nye boligområder op, og mange byer står midt i eller overfor en stor befolkningstilvækst. Men hvordan er man kirke i et helt nyt byområde – eller i en by i kraftig vækst og forandring? Det er et tema, som Kirkefondet vil arbejde med i de kommende år. Derfor inviterer vi til en konference med oplæg fra ind- og udland, der alle vil belyse erfaringer og udfordringer for kirken i byen. Vi håber også, at konferencen kan blive afsæt for at skabe et netværk, hvor der kan hentes både inspiration og udveksles erfaringer om det at være kirke i byområder i kraftig vækst.

Program for konferencen:
Kl. 10.00: Velkomst og morgensang.
Kl. 10.15: Den demografiske udvikling fra land til by ved seniorforsker, Ph.d., Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut
Kl. 10.45: Fremtidens byer og byrum ved arkitekt og partner i Gehl Architects, Kristian Skovbakke Villadsen
Kl. 11.30: Kirkens muligheder i byen ved forsker og projektleder ved ”Menighedsutvikling i folkekirken” ved Erling Birkedal, Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo
Kl. 12.15: Folkets forventning til (by)kirken ved lektor Ruth Bjerrum, 3K-uddannelsen
Kl. 12.45: Frokost
Kl. 13.30: Hvordan kan de lokale kirker/sogne reagere på udfordringen, når der er stor befolkningstilvækst i lokalområdet? Skal der bygges flere kirker i de danske storbyer?
Ved kirkeminister Mette Bock
Kl. 14.15: Århus i udvikling ved provst Esben Thusgaard, Århus Nordre provsti
Kl. 14.45: Flere måder at være bykirke på ved udviklingskonsulent Berit Weigand Berg, Kirkefondet
Kl. 15.15: Kaffepause
Kl. 15.30: Introduktion af et kommende erfaringsnetværk for bysogne i udvikling og studietur til udlandet.

Efter konferencen afholdes Kirkefondets repræsentantskabsmøde fra kl. 16-17. Alle er velkomne til at deltage i mødet for at høre mere om Kirkefondet. Ønsker du at deltage bedes dette anført ved tilmelding til konferencen.

Praktiske oplysninger:

Dato:
Lørdag d. 11. november 2017

Tid: Morgenbuffet fra kl. 9.30
Programmet løber fra kl. 10-16
Med efterfølgende repræsentantskabsmøde, hvis man ønsker at deltage i det.

Pris: Kr. 250,- pr. person til dækning af forplejning. Faktura udsendes inden
konferencens start.

Tilmelding: Senest onsdag d. 25. oktober 2017 til kirkefondet@kirkefondet.dk eller på
tlf. 33 73 00 33. Tilmeldingen er bindende efter denne dato.

Sted: ”Valencia”
Danske Advokaters Kursus- og Mødecenter
Vesterbrogade 32
1620 København V

Cykel-P: Vesterbros Torv

Tog: Regional- og lyntog til Københavns Hovedbanegård

S-tog til Københavns Hovedbanegård eller Vesterport Station

Bus: Linje 6A

Parkering: ”Valencia” henviser til:
 
1. Saga P-hus, Vesterbrogade 23
P-plads kan evt. bookes på forhånd:
http://booking.apcoa.dk/selvbetjening/lej-en-p-plads.htm
 
2. Q-park Codanhuset, Gammel Kongevej 60

3. DGI-byens parkeringshus, indkørsel fra Ingerslevsgade