Det kan du TRO vi taler om

Kirkefondet, KFUM og KFUK i Danmark og ungdomspræsten i Viborg Domprovsti har arbejdet tæt sammen med en gruppe unge om at udvikle nye ideer til, hvordan folkekirken sammen med unge lokalt kan tilrettelægge og tilbyde samtaler og refleksioner over livets små og store spørgsmål. Samtaler, der i udgangspunktet retter sig til de 16-25 årige tæt på deres hverdag, men som også kan bruges af alle andre. 
Der er udgivet en samtaleæske, og der har været afholdt et seminar og konference.

Læs mere