hline
 

Velkommen til inspirationsaften i Viborg

Kirkefondet indbyder til inspirationsaften om frivillighed i folkekirken onsdag den 26. april i Viborg.

Kirkefondet udgav i samarbejde med Forlaget Ingerfair sidste sommer bogen ”Ledelse og involvering af frivillige i folkekirken”. I forlængelse af udgivelsen vil vi gerne indbyde alle menighedsrådsmedlemmer, kirke- og kulturmedarbejdere, præster, andre ansatte, frivillige mv. til en inspirationsaften om frivillighed i folkekirken. 

Inspirationsaftenen finder sted onsdag 26. april 2017 kl 17.30-21.30 i Søndermarkskirken, Koldingvej 79, Viborg.

Program for aftenen:
17.30: Velkomst og præsentation af Kirkefondet
17.45: Biskop Henrik Stubkjær - oplæg om frivillighed i Viborg stift
18:15: Lokale erfaringer med frivillighed:
v/ Marie Ammitzbøll, Holstebro, der fortæller om frivillige engageret i Nørrelandskirkens flygtninge- og integrationsarbejde
- Sognemedhjælper Kirsten Vindum, Lemvig, der fortæller om frivillighed og juleaften
- Sognepræst Birthe Møberg, Ikast, der fortæller om frivillighed i Harrild Hede i forbindelse med et projekt med familier, der har brug for fællesskab
18.45: Spisning
19.45: Styrk det frivillige engagement i kirken!
Oplæg ved Kirkefondets udviklingskonsulent, Dorte Kappelgaard, medforfatter til bogen om frivillighed i folkekirken. ”Hvordan finder vi flere frivillige?” spørger man sig selv og hinanden i mange kirker. Vi begynder med at spørge: Hvorfor overhovedet have frivillige, og hvad er det særlige ved frivilligt engagement i kirken? Gennem oplæg og  gruppedrøftelser sættes der fokus på, hvad I som menighedsråd og ansatte kan gøre for at styrke det frivillige engagement i og ud fra kirken. I vil få inspiration til at inddrage og lede forskellige typer frivillige med afsæt i, hvem de er, og hvad I vil som kirke.
21.15: Afslutning ved Kirkefondets generalsekretær, Henrik Bundgaard Nielsen

Prisen for deltagelse inkl. spisning, kaffe og drikkevarer er kr. 275,-. Beløbet kan dækkes af menighedsrådet. Faktura vil blive tilsendt pr. e-mail efter tilmeldingsfristen.

Tilmelding til Kirkefondet på kirkefondet@kirkefondet.dk eller på tlf. 33 73 00 33 senest tirsdag den 18. april 2017.
Angiv sogn, funktion, navn og e-mailadresse.
Vi ser frem til at se jer!

 

 

 
 
hline